[vertaling] paragrafen 101-151 van lilypond.po bijgewerkt

Frans Spiesschaert Frans.Spiesschaert op yucom.be
Ma Nov 2 20:51:40 CET 2015


Dag Benno,

De door jou reeds toegepaste aanpassingen waarin ik me kan vinden, zijn
hierna weggelaten. Bedankt overigens voor het nalezen.

Benno Schulenberg schreef op zo 01-11-2015 om 21:47 [+0100]:
> Hoi Frans,
> 
> Bedankt voor de verdere vertaling en correcties.
> 
> Een paar dingen:
> 
>  msgid "\\bar \".\" now produces a thick barline.\n"
> -msgstr ""
> +msgstr "\\bar \".\" heeft nu een dikke verticale streep als resultaat.\n"
> 
> Waarom niet gewoon "produceert"?  Of "geeft"?

Aangepast naar produceert.

> 
> 
> msgid ""
> "Autobeaming rules have changed.  override-auto-beam-setting and\n"
> "revert-auto-beam-setting have been eliminated.\n"
> "\\overrideBeamSettings has been added.\n"
> "beatGrouping has been eliminated.\n"
> msgstr ""
> "De regels in verband met automatische waardestrepen zijn veranderd.\n"
> "override-auto-beam-setting en revert-auto-beam-setting werden weggewerkt.\n"
> "\\overrideBeamSettings werd toegevoegd.\n"
> "beatGrouping werd weggewerkt.\n"
> 
> "Weggewerkt" vind ik vreemd klinken; alsof ze ergens anders in
> verstopt zitten.  Beter: "werden verwijderd" -- dat is meer het
> tegenovergestelde van "werden toegevoegd".

Aangepast naar werden verwijderd.

> 
> 
> "Different settings for vertical layout.\n"
> "Verschillende instellingen voor verticale lay-out.\n"
> 
> Ik zou zeggen: "Andere instellingen..."

OK. Aangepast.

> 
> 
> "Explicit dynamics context definition from `Piano centered dynamics'\n"
> "template replaced by new `Dynamics' context."
> "De expliciete definitie van de dynamische context uit het sjabloon\n"
> "'Gecentreerde pianodynamiek' werd vervangen door de nieuwe context 'Dynamiek'."
> Piano centered dynamics
> Moeten 'Piano centered dynamics" en 'Dynamics' wel vertaald worden?

Het antwoord op deze vraag is genuanceerd. 'Piano centered dynamics'
verwijst naar een sjabloon (een model/voorbeeld van een stukje
muzieknotatie in lilypond) uit de documentatie bij lilypond en zou dus
wellicht vertaald worden, mocht de documentatie bij lilypond ooit naar
het Nederlands vertaald worden. Het gaat hier om een situatie van de kip
en het ei. Hier heb ik gekozen om de vertaling te behouden.
'Dynamics' betreft een voorgeprogrammeerde context die men kan toepassen
in zijn muzieknotatie. Dat had ik dus zeker niet mogen vertalen. =>
gecorrigeerd.

> 
> 
> msgid ""
> "New vertical spacing variables."
> msgstr ""
> "Nieuwe variabelen voor verticale spatiŽring."
> 
> Hee, "variables"!  Maar het lijkt me dat hier parameters bedoeld
> worden, niet?  Idem voor de latere voorkomens.
> 

In Debian streeft men er nu naar (wordt lang niet altijd toegepast in de
praktijk) om Engelse teksten te laten nalezen door het team
l10n-english. Ook het bestand lilypond.pot zou zijn voordeel kunnen doen
met een dergelijke service (bestaat iets dergelijks bij het translation
project?). Maar ik vind dat ik me er als vertaler niet toe mag laten
verleiden om een eventuele lacune op dit gebied zelf in te vullen of dat
te proberen.


> 
> Benno
> 

-- 
Groetjes,
Frans

===
http://www.frans-spiesschaert.homenet.org
http://home.base.be/vt6362833/

------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Grootte: 819 bytes
Omschrijving: This is a digitally signed message part
URL : <http://lists.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20151102/e8ffb789/attachment.pgp>


Meer informatie over de Vertaling maillijst