[vertaling] paragrafen 101-151 van lilypond.po bijgewerkt

Benno Schulenberg bensberg op justemail.net
Di Nov 3 11:44:40 CET 2015


Hoi Frans,

On Mon, Nov 2, 2015, at 20:51, Frans Spiesschaert wrote:
> In Debian streeft men er nu naar (wordt lang niet altijd toegepast in de
> praktijk) om Engelse teksten te laten nalezen door het team
> l10n-english. Ook het bestand lilypond.pot zou zijn voordeel kunnen doen
> met een dergelijke service (bestaat iets dergelijks bij het translation
> project?).

Ehm, nee. Soms, als ik er de tijd voor heb, doe ik een diff tussen
de vorige en de nieuwe POT, en wijs de ontwikkelaars op eventuele
onvolkomendheden of onduidelijkheden. Maar daar kom ik tegenwoordig
zelden meer toe. Soms valt het me op tijdens het vertalen, en dan
stuur ik een patch.

> Maar ik vind dat ik me er als vertaler niet toe mag laten
> verleiden om een eventuele lacune op dit gebied zelf in te vullen of dat
> te proberen.

Nou, dat kan je ook anders zien. Als vertaler vallen je inconsistentheden
en onduidelijkheden veel eerder op dan als moedertaalspreker. Dus zijn
vertalers de aangewezen personen om taal- en terminologie-problemen in de
msgids te rapporteren.

Ik kijk uit naar 151-200.

Benno

-- 
http://www.fastmail.com - Access all of your messages and folders
             wherever you are
Meer informatie over de Vertaling maillijst