[vertaling] vertaling van DRIconf-0.9.0

Rinse de Vries rinsedevries at kde.nl
Sat Sep 16 22:25:14 CEST 2006


Op zaterdag 16 september 2006 19:35, schreef Benno Schulenberg:
> Hallo vertalers,
>
> Hieronder een voorlopige eerste vertaling van DRIconf.  Zoals altijd
> zijn correcties, suggesties en commentaar welkom.

Wat is DRI precies?
>
>
> msgid ""
> "There are no usable DRI configuration files and a new one could not be "
> "created. Exiting now."
> msgstr "Er zijn geen bruikbare DRI-configuratiebestanden gevonden, en een
> nieuw bestand kon niet aangemaakt worden.  Het programma wordt nu
> afgesloten."

==> komma voor 'en' is volgens mij overbodig

>
> msgid "Created a new DRI configuration file \"%s\" for you."
> msgstr "Een nieuw configuratiebestand \"%s\" werd voor u aangemaakt."

==> 'Een' weglaten?

>
> msgid ""
> "This tab shows settings that are no longer supported by the 3D driver. "
> "Unless you're using the same configuration file on another computer with a
> " "different driver version, it is safe to remove these settings."
> msgstr "Deze tab toont instellingen die het 3D-stuurprogramma niet langer
> kent.  U kunt deze instellingen simpelweg verwijderen, tenzij u ditzelfde
> configuratiebestand op een andere computer met een andere versie van het
> stuurprogramma gebruikt."

==> Deze tab -> Dit tabblad

>
> msgid "Apply only to this executable"
> msgstr "Alleen op dit uitvoerbare programma toepassen"

 ==> 'uitvoerbare' is volgens mij overbodig, maak er evt 'uitvoerbaar bestand' 
van.

>
> msgid ""
> "Leave this disabled to configure all applications.\n"
> "Beware that some applications or games are just a shell script that starts
> a " "real executable with a different name."
> msgstr ""
> "Als dit uitstaat, gelden de instellingen voor alle applicaties.\n"
> "Wees erop bedacht dat sommige applicaties slechts een shellscript zijn en
> dat het uiteindelijk gestarte programma een andere naam heeft."

==> "Opmerking: sommige applicaties zijn slechts een shellscript en
het uiteindelijk gestarte programma heeft mogelijk een andere naam."

>
> msgid "Driver Name"
> msgstr "Stuurprogrammanaam"

==> Naam stuurprogramma / Naam van stuurprogramma

>
> msgid "Unspecified device"
> msgstr "Ongespecificeerd apparaat"

==> Niet-gespecificeerd apparaat

>
> msgid "Parsing the driver's configuration information: %s"
> msgstr "Tijdens het ontleden van stuurprogramma-configuratiegegevens: %s"

 ==> "tijdens het ontleden van de configuratiegegevens van stuurprogramma %s"

>
> msgid "Really delete application \"%s\"?"
> msgstr "Configuratie voor applicatie \"%s\" echt wissen?"

 ==> Wilt u de configuratie voor applicatie "%s" wissen?"

>
> msgid "Really delete device and all applications in it?"
> msgstr "Dit apparaat en alle bijbehorende configuratiegegevens echt
> verwijderen?"

idem als hierboven

> msgid "Can't open \"%s\" for writing."
> msgstr "Kan niet naar \"%s\" schrijven."

 ==> Kan "%s" niet opslaan

>
> msgid "Really reload \"%s\" from disk?"
> msgstr "Bestand \"%s\" echt opnieuw laden?"

idem als hierboven

>
> msgid "You must enter both an application name and an executable name."
> msgstr "U dient zowel een applicatienaam als de naam van het uitvoerbare
> programma op te geven."

==> Geef zowel  een applicatienaam als de naam van het uitvoerbare programma 
op.

>
> msgid ""
> "There exists an application configuration with the same name. Please enter
> a " "different name."
> msgstr "Er bestaat al een applicatieconfiguratie met deze naam.  Geef
> alstublieft een andere naam op."

 ==> alstublieft -> a.u.b. of helemaal weglaten

>
> msgid "Application Properties"
> msgstr "Applicatie-eigenschappen"

==> Eigenschappen applicatie / Eigenschappen voor applicatie
More information about the Vertaling mailing list