[vertaling] paragrafen 201-300 van lilypond.po bijgewerkt

Benno Schulenberg bensberg op justemail.net
Zo Nov 29 17:51:51 CET 2015


Hoi Frans,

> In bijlage een bijgewerkte versie van lilypond-2.19.26.nl.po.

Dank.  Hieronder volgt wat commentaar.

 msgid "Process LilyPond snippets in hybrid HTML, LaTeX, texinfo or DocBook document."
-msgstr "Verwerk LilyPond snippers in hybride HTML, LaTeX, texinfo of DocBook dokument."
+msgstr "LilyPond-fragmenten uit een hybride HTML-, LaTeX-, texinfo- of DocBook-document verwerken."

Ik denk dat het hier om een docstring gaat,
dus ik heb er "Verwerkt..." van gemaakt.


 msgid "use output format FORMAT (texi [default], texi-html, latex, html, docbook)"
-msgstr "deze uitvoeropmaak gebruiken (texi [standaard], texi-html, latex, html, docbook)"
+msgstr "deze OPMAAK als uitvoeropmaak gebruiken (texi [standaard], texi-html, latex, html, docbook)"

Het toevoegen van het woordje dat al links van deze string
in de weergave van de optie staat, vind ik in het algemeen
onnodig.  Dus "OPMAAK als" heb ik weggelaten.  Dat kan ook
elders, maar dat heb ik niet consequent gedaan.


 msgid "do not fail if no lilypond output is found"
-msgstr ""
+msgstr "niet afbreken als geen lilypond-uitvoer gevonden wordt"

Hier heb ik het woordje "er" ingevoegd.


 msgid "quantise note durations on DUR"
-msgstr "nootlengtes op DUUR kwantiseren"
+msgstr "nootlengtes op DUUR quantizen"

Hm.  Wat is "quantizen"?  :)


 msgid "allow tuplet durations DUR*NUM/DEN"
-msgstr "tuplet-lengtes van DUUR*NOEM/TEL toestaan"
+msgstr "een lengte van DUUR*NOEM/TEL toestaan voor een antimetrische figuur"

De string wordt niet veel langer als NOEMER/TELLER gebruikt wordt.
Is dat niet beter?


 msgid "Encountered note at %s without type and duration (=%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Op %s een noot zonder type en lengte gevonden (=%s)"

Hier heb ik het woordje "is" ingevoegd.


 msgid "Unable to extract key signature!"
-msgstr ""
+msgstr "Kan de voortekening niet afleiden."

Huh?  "Voortekening"?


 msgid "unknown span event %s"
-msgstr "onbekende span-gebeurtenis %s"
+msgstr "onbekend tijdspannegebeurtenis %s"

"e" toegevoegd.


Verder alles overgenomen en naar de robot gestuurd.

Oh, en ergens stond "niet gekend" -- dat klinkt voor mij heel
vreemd en heb er "onbekend" van gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Benno

-- 
http://www.fastmail.com - Does exactly what it says on the tin
Meer informatie over de Vertaling maillijst