[vertaling] opmerkingen over leafpad-0.8.16 door Pjotr

Wouter Bolsterlee wbolster op gnome.org
Ma Sep 5 20:11:28 CEST 2011


Reinout van Schouwen schreef op di 26-07-2011 om 21:49 [+0200]:
> Of dat zo is weet ik niet maar wat ik wel weet is dat Veel
> Opeenvolgende Woorden Met Hoofdletters ontzettend lelijk en storend
> zijn in Nederlandse teksten. Ik zie dan ook echt geen aanleiding om
> het ‘staand beleid’ wat dit betreft te wijzigen.

Het Nederlands kent geen "Title Case":
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdletter_in_de_Nederlandse_spelling

    — Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20110905/92494565/attachment.pgp>


Meer informatie over de Vertaling maillijst