[vertaling] veranderingen aan shared-mime-info

Wouter Bolsterlee uws at xs4all.nl
Tue Sep 25 17:26:20 CEST 2007


2007-09-25 klockan 09:59 skrev Reinout van Schouwen:
> Op dinsdag 25-09-2007 om 07:58 uur [tijdzone +0200], schreef Tino
> Meinen:
> 
> > En formaten vind ik toch wat mooier dan opmaken. Opmaken vind ik zo naar
> > een werkwoord klinken.
> 
> Indelingen?

Bestandsformaat is toch wel een gangbare term. Ik voel ook meer voor
"formaat".

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws at xs4all.nl
                           web http://uwstopia.nl

de welvaartstaat? :: of die bestaat? :: ze vraagt zich echt af   -- monza
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 245 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20070925/f1c11524/attachment.pgp 


More information about the Vertaling mailing list