[vertaling] veranderingen aan shared-mime-info

Wouter Bolsterlee uws at xs4all.nl
Tue Sep 25 17:25:04 CEST 2007


2007-09-25 klockan 00:40 skrev Rinse de Vries:
> Op maandag 24 september 2007, schreef Benno Schulenberg:
> > msgid "Canon raw image"
> > -msgstr "Canon ruwe afbeelding"
> > +msgstr "ruwe Canon-afbeelding"
> 
> is ruw een goeie vertaling voor 'raw' in dit geval?

Ik vind eigenlijk van niet. De term "raw" is zo ingeburgerd in de digitale
fotografiewereld dat het best vreemd is een (matige) vertaling ervoor te
gebruiken. We zeggen tenslotte ook gewoon cd en niet cs (compacte schijf) of
ks (kleine schijf)... :)

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws at xs4all.nl
                           web http://uwstopia.nl

but sometimes :: it's better to lie             -- hooverphonic
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 245 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20070925/daca4f70/attachment.pgp 


More information about the Vertaling mailing list