[vertaling] tuxpaint-0.9.17 (100%, 0 untranslated) by Freek de Kruijf

Wouter Bolsterlee uws at xs4all.nl
Sun Jul 1 18:00:57 CEST 2007


2007-07-01 klockan 17:48 skrev Reinout van Schouwen:
> - Ik vind 'Terugwijzigen' een rare vertaling voor 'Undo'. Misschien dat
> de vertaling van Herman Bruyninckx (Wegdoen) ook niet optimaal is maar
> die lijkt me wel beter begrijpelijk voor kinderen.

Ongedaan maken?

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws at xs4all.nl
                           web http://uwstopia.nl

and it's you i see :: but you don't see me            -- coldplay
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 245 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20070701/d1c62572/attachment.pgp 


More information about the Vertaling mailing list