[vertaling] vertaling van DRI-opties en DRIconf bijgewerkt

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Tue Sep 26 23:37:05 CEST 2006


Alle verbeteringen plus het vervangen van Apllicatie door Programma 
leveren de volgende ingedikte diff op:
 
Voor DRI-opties:
 
 msgid "Initial maximum value for anisotropic texture filtering"
-msgstr "Initiële maximum waarde voor anisotropische textuurfiltering"
+msgstr "Initiële maximumwaarde voor anisotrope textuurfiltering"
 
 msgid "Dither colors"
-msgstr "Kleuren rasteriseren"
+msgstr "Kleuren rasteren"
 
 msgid "Color rounding method"
-msgstr "Kleurafrondingmethode"
+msgstr "Kleurafrondingsmethode"
 
 msgid "Round to nearest color"
-msgstr "Naar dichtsbijzijnde kleur afronden"
+msgstr "Naar dichtstbijzijnde kleur afronden"
 
 msgid "Color dithering method"
-msgstr "Kleurrasteriseringsmethode"
+msgstr "Kleurrasteringsmethode"
 
 msgid "Ordered 2D color dithering"
-msgstr "Geordende 2D-kleurrasterisering"
+msgstr "Geordende 2D-kleurrastering"
 
 msgid "Performance"
-msgstr "Prestatie"
+msgstr "Snelheid"
 
 msgid "Let the graphics hardware emit a software interrupt and sleep"
-msgstr "De grafische hardware softwareonderbrekingen laten genereren"
+msgstr "De grafische hardware interrupts laten genereren"
 
 msgid "Synchronization with vertical refresh (swap intervals)"
-msgstr "Synchronisatie met verticale terugslag (omwisselingsinterval)"
+msgstr "Synchronisatie met verticale terugslag"
 
 msgid "Initial swap interval 0, obey application's choice"
-msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 0; verder keuze van programma volgen"
+msgstr "Beginnen met een omwisselingsinterval van 0; verder keuze van programma volgen"
 
 msgid "Initial swap interval 1, obey application's choice"
-msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 1; verder keuze van programma volgen"
+msgstr "Beginnen met een omwisselingsinterval van 1; verder keuze van programma volgen"
 
 msgid ""
 "Always synchronize with vertical refresh, application chooses the minimum "
 "swap interval"
-msgstr "Altijd synchroniseren; het programma kiest het minimum interval"
+msgstr "Altijd synchroniseren; het programma kiest het minimuminterval"
 
 msgid "Announce hardware limits"
-msgstr "Hardwarebeperkingen aan gebruiker melden"
+msgstr "De hardwarebeperkingen melden"
 
 msgid "Used types of texture memory"
-msgstr "Gebruikte soorten textuurgeheugen"
+msgstr "Geheugen gebruikt voor texturen"
 
 msgid "Only GART (AGP/PCIE) memory (if available)"
-msgstr "Alleen het (AGP/PCIE) GART-geheugen (indien aanwezig)"
+msgstr "Alleen het hoofdgeheugen (via AGP/PCIE) (indien beschikbaar)"
 

Voor DRIconf:
 
 msgid "Created a new DRI configuration file \"%s\" for you."
-msgstr "Een nieuw configuratiebestand \"%s\" werd voor u aangemaakt."
+msgstr "Een nieuw configuratiebestand \"%s\" is voor u aangemaakt."
 
 msgid "Created new DRI configuration files %s for you."
-msgstr "Nieuwe configuratiebestanden \"%s\" werden voor u aangemaakt."
+msgstr "Nieuwe configuratiebestanden \"%s\" zijn voor u aangemaakt."
 
 msgid "A configuration applet for DRI drivers"
-msgstr "Configuratiegereedschap voor DRI-stuurprogramma's"
+msgstr "Configureren van DRI-stuurprogramma's"
 
 msgid "Application"
-msgstr "Applicatie"
+msgstr "Programma"
 
 msgid "Apply only to this executable"
-msgstr "Alleen op dit uitvoerbare programma toepassen"
+msgstr "Alleen op dit programmabestand toepassen"
 
 msgid ""
 "Leave this disabled to configure all applications.\n"
 "Beware that some applications or games are just a shell script that starts a "
 "real executable with a different name."
 msgstr ""
-"Als dit uitstaat, gelden de instellingen voor alle applicaties.\n"
-"Wees erop bedacht dat sommige applicaties slechts een shellscript zijn en "
-"dat het uiteindelijk gestarte programma een andere naam heeft."
+"Als dit uitstaat, gelden de instellingen voor alle programma's.\n"
+"Houd er rekening mee dat sommige programma's slechts een shellscript zijn en "
+"dat het uiteindelijk gestarte programmabestand een andere naam heeft."
 
 msgid ""
-"Enter the name of the application below. This serves just a descriptivion "
+"Enter the name of the application below. This just serves as a description "
 "for you. Don't forget to set the executable afterwards."
-msgstr ""
-"Geef hieronder een naam voor de applicatie op. Dit dient slechts als een "
-"omschrijving voor uzelf. Vergeet niet verderop de naam van het uitvoerbare "
-"programma vast te leggen."
+msgstr ""
+"Geef hieronder een naam voor het programma op. Dit dient slechts als een "
+"omschrijving voor uzelf. Vergeet niet verderop de naam van het eigenlijke "
+"programmabestand vast te leggen."
 
 msgid "Application Name"
-msgstr "Naam van applicatie"
+msgstr "Programmanaam"
 
 msgid "Driver Name"
-msgstr "Stuurprogrammanaam"
+msgstr "Stuurprogramma"
 
 msgid "Unspecified device"
-msgstr "Ongespecificeerd apparaat"
+msgstr "Niet-gespecificeerd apparaat"
 
 msgid "Parsing the driver's configuration information: %s"
-msgstr "Tijdens het ontleden van stuurprogramma-configuratiegegevens: %s"
+msgstr "Fout tijdens het ontleden van de configuratiegegevens: %s"
 
 msgid "Really delete application \"%s\"?"
-msgstr "Configuratie voor applicatie \"%s\" echt wissen?"
+msgstr "Wilt u de configuratie voor programma \"%s\" verwijderen?"
 
 msgid "Really delete device and all applications in it?"
-msgstr "Dit apparaat en alle bijbehorende configuratiegegevens echt verwijderen?"
+msgstr "Wilt u dit apparaat en alle bijbehorende configuratiegegevens verwijderen?"
 
 msgid "Rename Application"
-msgstr "Applicatie hernoemen"
+msgstr "Programma hernoemen"
 
 msgid "Device Properties"
-msgstr "Apparaateigenschappen"
+msgstr "Eigenschappen van apparaat"
 
 msgid "New Application"
-msgstr "Nieuwe applicatie"
+msgstr "Nieuw programma"
 
 msgid "Really reload \"%s\" from disk?"
-msgstr "Bestand \"%s\" echt opnieuw laden?"
+msgstr "Wilt u bestand \"%s\" opnieuw inlezen?"
 
 msgid "Couldn't open \"%s\" for reading. The file was not reloaded."
-msgstr "Kan \"%s\" niet lezen. Het bestand is niet opnieuw geladen."
+msgstr "Kan \"%s\" niet openen. Het bestand is niet opnieuw ingelezen."
 
 msgid "Reload selected configuration file"
-msgstr "Geselecteerd configuratiebestand opnieuw laden"
+msgstr "Geselecteerd configuratiebestand opnieuw inlezen"
 
 msgid "Create a new device or application"
-msgstr "Nieuw apparaat of applicatie toevoegen"
+msgstr "Nieuw apparaat of programma toevoegen"
 
 msgid "Remove selected device or application"
-msgstr "Geselecteerd apparaat of applicatie verwijderen"
+msgstr "Geselecteerd apparaat of programma verwijderen"
 
 msgid "Properties of selected device or application"
-msgstr "Eigenschappen van geselecteerd apparaat of applicatie"
+msgstr "Eigenschappen van geselecteerd apparaat of programma"
 
 msgid "Executable Name"
-msgstr "Naam van uitvoerbare programma"
+msgstr "Naam van programmabestand"
 
 msgid ""
 "The executable name is important for identifying the application. If you get "
 "it wrong, your settings will not apply. Beware that some applications are "
 "started by a shell script, that has a different name than the real "
 "executable."
-msgstr ""
-"De naam van het uitvoerbare programma is belangrijk voor het herkennen van "
-"de applicatie. Als u een verkeerde naam opgeeft, worden uw applicatie-"
-"instellingen niet toegepast. Wees erop bedacht dat sommige applicaties door "
-"een script gestart worden en dat het uiteindelijk uitgevoerde programma een "
-"andere naam heeft."
+msgstr ""
+"De naam van het programmabestand is belangrijk voor het herkennen van het "
+"programma. Houd er rekening mee dat sommige programma's door een script "
+"gestart worden en dat het uiteindelijk uitgevoerde programmabestand een "
+"andere naam heeft. Als de bestandsnaam niet precies klopt, worden uw "
+"instellingen voor dit programma niet gebruikt."
 
 msgid "Add setting"
-msgstr "Instelling toevoegen"
+msgstr "Toe te voegen instelling:"
 
 msgid "Direct Rendering Preferences"
-msgstr "Instellingen voor Direct Rendering"
+msgstr "DRI-instellingen"
 
 msgid "Application settings"
-msgstr "Applicatie-instellingen"
+msgstr "Instellingen voor specifieke programma's"
 
 msgid "You must enter both an application name and an executable name."
-msgstr "U dient zowel een applicatienaam als de naam van het uitvoerbare programma op te geven."
+msgstr "Geef zowel een programmanaam als de naam van het programmabestand op."
 
 msgid ""
 "There exists an application configuration with the same name. Please enter a "
 "different name."
-msgstr ""
-"Er bestaat al een applicatieconfiguratie met deze naam. Geef alstublieft "
-"een andere naam op."
+msgstr ""
+"Er bestaat al een programmaconfiguratie met deze naam. Geef een andere "
+"naam op."
 
 msgid ""
 "There exists an application configuration for the same executable. You can't "
 "create multiple application configurations for the same executable."
-msgstr ""
-"Er bestaat al een applicatieconfiguratie voor dat programma. U kunt niet "
-"meerdere configuraties voor hetzelfde programma aanmaken."
+msgstr ""
+"Er bestaat al een configuratie voor dat programmabestand.\n"
+"Meerdere configuraties voor hetzelfde bestand zijn niet mogelijk."
 
 msgid "Add Application"
-msgstr "Applicatie toevoegen"
+msgstr "Programma toevoegen"
 
 msgid "Application Properties"
-msgstr "Applicatie-eigenschappen"
+msgstr "Eigenschappen van programma"

Benno




More information about the Vertaling mailing list