[vertaling] vertaling van DRI-opties in Mesa bijgewerkt

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Sun Sep 24 22:05:35 CEST 2006


Hallo vertalers,

Na het vertalen van DRIconf, nu de vertaling van opties die met DRIconf 
ingesteld kunnen worden.  Vorig jaar heeft Manfred deze als eerste 
vertaald, maar hij gebruikt deze dingen tegenwoordig niet meer en vond 
het goed dat ik de vertaling overnam.  Opmerkingen en verbeteringen 
zijn als altijd welkom.

Benno


# Translation of DRI driver options to Dutch.
# Manfred Stienstra <manfred.stienstra at dwerg.net>, 2005.
# Benno Schulenberg <benno at nietvergeten.nl>, 2006.

"Project-Id-Version: Mesa 6.5.1\n"

msgid "Debugging"
msgstr "Debuggen"

msgid "Disable 3D acceleration"
msgstr "3D-versnelling uitschakelen"

msgid "Show performance boxes"
msgstr "Prestatievakjes tonen"

msgid "Image Quality"
msgstr "Beeldkwaliteit"

msgid "Texture color depth"
msgstr "Kleurdiepte van texturen"

msgid "Prefer frame buffer color depth"
msgstr "Bij voorkeur die van framebuffer"

msgid "Prefer 32 bits per texel"
msgstr "Bij voorkeur 32 bits per texel"

msgid "Prefer 16 bits per texel"
msgstr "Bij voorkeur 16 bits per texel"

msgid "Force 16 bits per texel"
msgstr "16 bits per texel afdwingen"

msgid "Initial maximum value for anisotropic texture filtering"
msgstr "Initiële maximum waarde voor anisotropische textuurfiltering"

msgid "Forbid negative texture LOD bias"
msgstr "Negatieve verschuiving van textuurdetailniveau (LOD) niet toestaan"

msgid ""
"Enable S3TC texture compression even if software support is not available"
msgstr "S3TC-textuurcompressie inschakelen, ook als software niet aanwezig is"

msgid "Initial color reduction method"
msgstr "Initiële kleurreductiemethode"

msgid "Round colors"
msgstr "Kleurwaardes afronden"

msgid "Dither colors"
msgstr "Kleuren rasteriseren"

msgid "Color rounding method"
msgstr "Kleurafrondingmethode"

msgid "Round color components downward"
msgstr "Kleurcomponenten naar beneden afronden"

msgid "Round to nearest color"
msgstr "Naar dichtsbijzijnde kleur afronden"

msgid "Color dithering method"
msgstr "Kleurrasteriseringsmethode"

msgid "Horizontal error diffusion"
msgstr "Horizontale foutdiffusie"

msgid "Horizontal error diffusion, reset error at line start"
msgstr "Horizontale foutdiffusie; fout bij lijnbegin nul maken"

msgid "Ordered 2D color dithering"
msgstr "Geordende 2D-kleurrasterisering"

msgid "Floating point depth buffer"
msgstr "Dieptebuffer met drijvende komma"

msgid "Performance"
msgstr "Prestatie"

msgid "TCL mode (Transformation, Clipping, Lighting)"
msgstr "TCL-modus (Transformatie, Clipping, Licht)"

msgid "Use software TCL pipeline"
msgstr "Softwarematige TCL-pijplijn gebruiken"

msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
msgstr "Hardware gebruiken voor eerste stap in TCL-pijplijn"

msgid "Bypass the TCL pipeline"
msgstr "De TCL-pijplijn omzeilen"

msgid ""
"Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
msgstr "De TCL-pijplijn omzeilen met instant-gegenereerde machinecode"

msgid "Method to limit rendering latency"
msgstr "Methode om traagheid van beeldopbouw te beperken"

msgid "Busy waiting for the graphics hardware"
msgstr "Voortdurend actief op de grafische hardware wachten"

msgid "Sleep for brief intervals while waiting for the graphics hardware"
msgstr "Korte intervallen slapen tijdens het wachten"

msgid "Let the graphics hardware emit a software interrupt and sleep"
msgstr "De grafische hardware softwareonderbrekingen laten genereren"

msgid "Synchronization with vertical refresh (swap intervals)"
msgstr "Synchronisatie met verticale terugslag (omwisselingsinterval)"

msgid "Never synchronize with vertical refresh, ignore application's choice"
msgstr ""
"Nooit synchroniseren; keuze van programma negeren"

msgid "Initial swap interval 0, obey application's choice"
msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 0; verder keuze van programma volgen"

msgid "Initial swap interval 1, obey application's choice"
msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 1; verder keuze van programma volgen"

msgid ""
"Always synchronize with vertical refresh, application chooses the minimum "
"swap interval"
msgstr ""
"Altijd synchroniseren; het programma kiest het minimum interval"

msgid "Use HyperZ to boost performance"
msgstr "HyperZ gebruiken om prestaties te verbeteren"

msgid "Number of texture units used"
msgstr "Aantal gebruikte textuureenheden"

msgid "Support larger textures not guaranteed to fit into graphics memory"
msgstr "Texturen die misschien niet in het grafisch geheugen passen"

msgid "No"
msgstr "Niet toestaan"

msgid "At least 1 texture must fit under worst-case assumptions"
msgstr "In het slechtste geval moet tenminste één textuur passen"

msgid "Announce hardware limits"
msgstr "Hardwarebeperkingen aan gebruiker melden"

msgid "Texture filtering quality vs. speed, AKA “brilinear” texture filtering"
msgstr ""
"Textuurfilterkwaliteit versus -snelheid, ofwel “brilineaire” textuurfiltering"

msgid "Used types of texture memory"
msgstr "Gebruikte soorten textuurgeheugen"

msgid "All available memory"
msgstr "Alle beschikbare geheugen"

msgid "Only card memory (if available)"
msgstr "Alleen het geheugen op de kaart (indien aanwezig)"

msgid "Only GART (AGP/PCIE) memory (if available)"
msgstr "Alleen het (AGP/PCIE) GART-geheugen (indien aanwezig)"

msgid "Features that are not hardware-accelerated"
msgstr "Eigenschappen die niet hardwareversneld zijn"

msgid "Enable extension GL_ARB_vertex_program"
msgstr "De uitbreiding 'GL_ARB_vertex_program' inschakelen"

msgid "Enable extension GL_NV_vertex_program"
msgstr "De uitbreiding 'GL_NV_vertex_program' inschakelen"Voor de volledigheid een ingedikte diff met de vorige versie:

 msgid "Disable 3D acceleration"
-msgstr "3D versnelling uitschakelen"
+msgstr "3D-versnelling uitschakelen"
 
 msgid "Show performance boxes"
-msgstr "Laat prestatie boxjes zien"
+msgstr "Prestatievakjes tonen"
 
 msgid "Texture color depth"
-msgstr "Textuurkleurendiepte"
+msgstr "Kleurdiepte van texturen"
 
 msgid "Prefer frame buffer color depth"
-msgstr "Prefereer kaderbufferkleurdiepte"
+msgstr "Bij voorkeur die van framebuffer"
 
 msgid "Prefer 32 bits per texel"
-msgstr "Prefereer 32 bits per texel"
+msgstr "Bij voorkeur 32 bits per texel"
 
 msgid "Prefer 16 bits per texel"
-msgstr "Prefereer 16 bits per texel"
+msgstr "Bij voorkeur 16 bits per texel"
 
 msgid "Force 16 bits per texel"
-msgstr "Dwing 16 bits per texel af"
+msgstr "16 bits per texel afdwingen"
 
 msgid "Initial maximum value for anisotropic texture filtering"
-msgstr "Initïele maximum waarde voor anisotrophische textuur filtering"
+msgstr "Initiële maximum waarde voor anisotropische textuurfiltering"
 
 msgid "Forbid negative texture LOD bias"
-msgstr "Verbied negatief niveau detailonderscheid (LOD) van texturen"
+msgstr "Negatieve verschuiving van textuurdetailniveau (LOD) niet toestaan"
 
 msgid ""
 "Enable S3TC texture compression even if software support is not available"
-msgstr ""
-"Schakel S3TC textuurcompressie in, zelfs als softwareondersteuning niet "
-"aanwezig is"
+msgstr "S3TC-textuurcompressie inschakelen, ook als software niet aanwezig is"
 
 msgid "Initial color reduction method"
-msgstr "Initïele kleurreductie methode"
+msgstr "Initiële kleurreductiemethode"
 
 msgid "Round colors"
-msgstr "Rond kleuren af"
+msgstr "Kleurwaardes afronden"
 
 msgid "Dither colors"
-msgstr "Rasteriseer kleuren"
+msgstr "Kleuren rasteriseren"
 
 msgid "Round color components downward"
-msgstr "Rond kleurencomponenten af naar beneden"
+msgstr "Kleurcomponenten naar beneden afronden"
 
 msgid "Round to nearest color"
-msgstr "Rond af naar dichtsbijzijnde kleur"
+msgstr "Naar dichtsbijzijnde kleur afronden"
 
 msgid "Horizontal error diffusion, reset error at line start"
-msgstr "Horizontale foutdiffusie, zet fout bij lijnbegin terug"
+msgstr "Horizontale foutdiffusie; fout bij lijnbegin nul maken"
 
 msgid "Ordered 2D color dithering"
-msgstr "Geordende 2D kleurrasterisering"
+msgstr "Geordende 2D-kleurrasterisering"
 
 msgid "Floating point depth buffer"
-msgstr "Dieptebuffer als commagetal"
+msgstr "Dieptebuffer met drijvende komma"
 
 msgid "Use software TCL pipeline"
-msgstr "Gebruik software TCL pijpleiding"
+msgstr "Softwarematige TCL-pijplijn gebruiken"
 
 msgid "Use hardware TCL as first TCL pipeline stage"
-msgstr "Gebruik hardware TCL as eerste TCL pijpleiding trap"
+msgstr "Hardware gebruiken voor eerste stap in TCL-pijplijn"
 
 msgid "Bypass the TCL pipeline"
-msgstr "Omzeil de TCL pijpleiding"
+msgstr "De TCL-pijplijn omzeilen"
 
 msgid ""
 "Bypass the TCL pipeline with state-based machine code generated on-the-fly"
-msgstr ""
-"Omzeil de TCL pijpleiding met staatgebaseerde machinecode die tijdens "
-"executie gegenereerd wordt"
+msgstr "De TCL-pijplijn omzeilen met instant-gegenereerde machinecode"
 
 msgid "Method to limit rendering latency"
-msgstr "Methode om beeldopbouwvertraging te onderdrukken"
+msgstr "Methode om traagheid van beeldopbouw te beperken"
 
 msgid "Busy waiting for the graphics hardware"
-msgstr "Actief wachten voor de grafische hardware"
+msgstr "Voortdurend actief op de grafische hardware wachten"
 
 msgid "Sleep for brief intervals while waiting for the graphics hardware"
-msgstr "Slaap voor korte intervallen tijdens het wachten op de grafische "
-"hardware"
+msgstr "Korte intervallen slapen tijdens het wachten"
 
 msgid "Let the graphics hardware emit a software interrupt and sleep"
-msgstr "Laat de grafische hardware een software onderbreking uitzenden en in "
-"slaap vallen"
+msgstr "De grafische hardware softwareonderbrekingen laten genereren"
 
 msgid "Synchronization with vertical refresh (swap intervals)"
-msgstr "Synchronisatie met verticale verversing (interval omwisselen)"
+msgstr "Synchronisatie met verticale terugslag (omwisselingsinterval)"
 
 msgid "Never synchronize with vertical refresh, ignore application's choice"
-msgstr "Nooit synchroniseren met verticale verversing, negeer de keuze van de "
-"applicatie"
+msgstr ""
+"Nooit synchroniseren; keuze van programma negeren"
 
 msgid "Initial swap interval 0, obey application's choice"
-msgstr "Initïeel omwisselingsinterval 0, honoreer de keuze van de applicatie"
+msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 0; verder keuze van programma volgen"
 
 msgid "Initial swap interval 1, obey application's choice"
-msgstr "Initïeel omwisselingsinterval 1, honoreer de keuze van de applicatie"
+msgstr "Initiëel omwisselingsinterval is 1; verder keuze van programma volgen"
 
 msgid ""
 "Always synchronize with vertical refresh, application chooses the minimum "
 "swap interval"
 msgstr ""
-"Synchroniseer altijd met verticale verversing, de applicatie kiest het "
-"minimum omwisselingsinterval"
+"Altijd synchroniseren; het programma kiest het minimum interval"
 
 msgid "Use HyperZ to boost performance"
-msgstr "Gebruik HyperZ om de prestaties te verbeteren"
+msgstr "HyperZ gebruiken om prestaties te verbeteren"
 
 msgid "Number of texture units used"
-msgstr "Aantal textuureenheden in gebruik"
+msgstr "Aantal gebruikte textuureenheden"
 
 msgid "Texture filtering quality vs. speed, AKA “brilinear” texture filtering"
-msgstr "Textuurfilterkwaliteit versus -snelheid, ookwel bekend als "
-"“brilineaire” textuurfiltering"
+msgstr ""
+"Textuurfilterkwaliteit versus -snelheid, ofwel “brilineaire” textuurfiltering"
 
 msgid "All available memory"
-msgstr "Al het beschikbaar geheugen"
+msgstr "Alle beschikbare geheugen"
 
 msgid "Only card memory (if available)"
-msgstr "Alleen geheugen op de kaart (als het aanwezig is)"
+msgstr "Alleen het geheugen op de kaart (indien aanwezig)"
 
 msgid "Only GART (AGP/PCIE) memory (if available)"
-msgstr "Alleen GART (AGP/PCIE) geheugen (als het aanwezig is)"
+msgstr "Alleen het (AGP/PCIE) GART-geheugen (indien aanwezig)"
 
 msgid "Enable extension GL_ARB_vertex_program"
-msgstr "Zet uitbreiding GL_ARB_vertex_program aan"
+msgstr "De uitbreiding 'GL_ARB_vertex_program' inschakelen"
 
 msgid "Enable extension GL_NV_vertex_program"
-msgstr "Zet uitbreiding GL_NV_vertex_program aan"
+msgstr "De uitbreiding 'GL_NV_vertex_program' inschakelen"


-- 
Cetere mi opinias ke ne ĉio tradukenda estas.
More information about the Vertaling mailing list