[vertaling] blokapparaten, schoon en over tijd

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Wed Sep 6 23:22:38 CEST 2006


Jan Claeys schreef:
> Een "character device" is volgens mij in feite eerder een
> "bytestroom-apparaat" of "datastroom-apparaat", aangezien het wel
> degelijk om bytes (of toch alleszins om data van een vaste,
> ondeelbare lengte) gaat, die één voor één van de ene naar de
> andere "plaats" gestuurd worden.

Dan vind ik "byte-apparaat" toch de beste vertaling.  Dat "stroom" 
doet me denken dat het almaar door borrelt, terwijl er natuurlijk 
niks gebeurt zolang je er niks uithaalt of instopt.  Ook zou het 
misschien verward kunnen worden met 'streaming media'.

Een alternatief zou nog "serieel apparaat" kunnen zijn, maar dan zou 
men kunnen denken dat het om bitje-voor-bitje gaat.

Al met al lijkt me "byte-apparaat" tegenover "blok-apparaat" het 
beste.

Benno
More information about the Vertaling mailing list