[vertaling] broadcast, peer, resource

Benno Schulenberg bensberg at justemail.net
Fri Nov 10 20:14:15 CET 2006


Gerald Raucamp schreef:
> > msgid "Network dropped connection on reset"
> > msgstr "Verbinding is weggevallen"
>
> Hmm, nee, je verliest informatie met deze vertaling.
>
> De verbinding is actief "verwijderd" door een reset
> (waarschijnlijk een reset commando in het tcp/ip protocol).

Hmm, nee, geen TCP-RST-commando, blijkt bij nadere inspectie:

 * dl1bke 960311: set parameters for existing AX.25 connections,
 *        includes a KILL command to abort any connection.
 *        VERY useful for debugging ;-)
[...]
    switch (ax25_ctl.cmd) {
    case AX25_KILL:
[...]
        ax25_disconnect(ax25, ENETRESET);
        break;

Het gaat dus om het geval dat de gebruiker (indirect) zelf de 
opdracht heeft gegeven om de verbinding te verbreken:

msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Verbinding is door KILL-opdracht verbroken"


> > msgid "Connection reset by peer"
> > msgstr "Verbinding is weggevallen"
>
> Wederom, informatie valt weg. De verbinding is weg, maar door
> wie? een peer, wat is een peer? Een naaste/gelijke.

Klopt. Maar het blijkt dat deze fouttoestand ook kan optreden door 
een RST-commando van de eigen computer -- zie rond regel 1650 
in /usr/src/linux/net/ipv4/tcp.c -- dus is de msgid eigenlijk
onjuist. Hoe dan te vertalen?

Het TCP-protocol lezend (http://www.faqs.org/rfcs/rfc793.html), 
lijkt de enige reden om een RST te sturen terwijl een verbinding 
actief is een aantal verkeerde bitjes te zijn ("Reset Generation", 
punt 3, tweede alinea). Dat dat überhaupt kan gebeuren vind ik 
vreemd, maar leidt me tot de volgende vertaling:

msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Verbinding is verbroken: storing op de lijn"

Benno
More information about the Vertaling mailing list