[vertaling] broadcast, peer, resource

Gerald Raucamp cavey at cavey.nl
Fri Nov 10 10:17:21 CET 2006


On Thu Nov 09 2006, Benno Schulenberg <bensberg at justemail.net> wrote:
> 
> Maar ik zal er dit van maken:
> msgid "Network dropped connection on reset"
> msgstr "Verbinding is weggevallen"
> 

Hmm, nee, je verliest informatie met deze vertaling.

De verbinding is actief "verwijderd" door een reset (waarschijnlijk een
reset commando in het tcp/ip protocol).

Kom alleen even niet op een goede vertaling, maar dat wat je voorstelt
onvolledig is moge duidelijk zijn.

> > > msgid "Connection reset by peer"
> > > msgstr "Netwerkverbinding is weggevallen door problemen
> > > onderweg"
> >
> > Klinkt alsof de netwerkverbinding een klapband had.
> 
> Ja.  :)  Hier gaat het om ECONNRESET, een fouttoestand die in 
> POSIX-documenten met "A connection was forcibly closed by a peer" 
> omschreven wordt.  Maar om dat nou te vertalen als "Verbinding werd 
> verbroken door een van de computers in de keten"?  Beter kort en 
> krachtig:
> 
> msgid "Connection reset by peer"
> msgstr "Verbinding is weggevallen"
>
Wederom, informatie valt weg. De verbinding is weg, maar door wie? een
peer, wat is een peer? Een naaste/gelijke. Peer review, review door een
bekende van je op gelijk niveau, qua omschrijving. Vertaling kan ik niet
zo 123 voor je uitratelen.

> Want dat is waar het op neer komt: ergens in de keten wordt een 
> segment ontvangen met een verkeerd bitje gezet, en hops, die 
> computer gooit de deur dicht -- verbinding foetsie.
>
Ja, verbinding weg, inderdaad, maar je zegt niet waarom de verbinding
weg is. De vertalingen komen nu bij mij over als zijnde een windows
gebruiker die zegt "MIJN PC DOET HET NIET MEER!!!". Dan wil je toch ook
weten WAT er dan precies niet meer werkt?

> 
> Benno
> 
Mijn 2 cent.

-- 
Gerald Raucamp - cavey at cavey.nl
            http://www.cavey.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20061110/74f74ffb/attachment.pgp


More information about the Vertaling mailing list