[vertaling] ISO Image File -> 'beeldbestand' - alternatieven?

Bart de Koning bratdaking at gmail.com
Mon Oct 31 17:03:03 CET 2005


He mensen,

-Om jouw idee maar even door te trekken: Stel ik heb een .doc en een .sxw
bestand, dan wordt de eerste als Microsoft Word bestand gezien, en het
tweede als OpenOffice Writer bestand. Jij zou ze beide dezelfde naam
(Tekstverwerkingsbestand) willen geven?-

mooi voorbeeld: de aanduiding bestaat hier uit 2 delen. Eerst het
aanduiding voor het formaat (Microsoft Word vs OpenOffice Writer), dan
een bredere aanduiding voor tot welke groep het behoort (bij mij staat
hier document ipv bestand). Je weet ook als leek in een klap twee
dingen.
1 het is een document, het bevat dus een stukje tekst met eventueel plaatjes.
2 in welk formaat het tekstbestand is opgeslagen (dus met welke
programma's ik dit eventueel kan openen)
Het zou heel mooi zijn deze structuur door te trekken naar overige
bestandstypen (voor zover dat al niet gedaan is). Dit levert namelijk
gewoon heel veel duidelijkheid. Er komen steeds meer bestandstypen,
een indeling daarin lijkt mij alleen maar voordelen hebben. Voor deze
discussie zou het eerste gedeelte uit bijvoorbeeld ISO-9660 (.iso)
kunnen bestaan of UniversalDiscFormat (.udf) of NeroG...R... (.ngr) of
Diskette (.img) en dan het tweede gedeelte met moederbestand,
beeldbestand of imagebestand. Dan krijg je iets als
ISO-9660 beeldbestand.

Het 9660 weglaten vind ik een heel slecht plan, binnen de computer
wereld mag dit dan heel vanzelfsprekend zijn, daarbuiten zwermt het
van de andere ISO afspraken.

Groet,
Bart

Op 31-10-05 heeft Koen Vermeer<k.a.vermeer op tnw.tudelft.nl> het
volgende geschreven:
> On Mon, 2005-10-31 at 15:46 +0100, Sander Devrieze wrote:
> > Denk je dat de modale gebruiker dat interesseert? Als ge het vanuit
> > pragmatisch standpunt bekijkt door de ogen van de eindgebruiker (wat
> > gebruiksvriendelijkere vertalingen oplevert), dan zijn ".iso-bestanden" en
> > ".img-bestanden" hetzelfde:
> > * .img: moederbestand/masterbestand van een diskette (en kan je dat ook niet
> > gebruiken voor cdroms?)
> > * .iso: moederbestand/masterbestand van een cdrom, dvd,...
> > En btw: hoe ga je een ".img-bestand" dan beschrijven? Nog een andere term?
> > Terwijl het pragmatisch bekeken zo goed als hetzelfde is.
>
> Het punt is wel dat je een ander programma nodig hebt om het een dan wel
> het ander te maken/lezen/schrijven. Zou het voor een leek logisch zijn
> als bestanden met dezelfde omschrijving de ene keer wel en de andere
> keer niet geopend kunnen worden?
>
> Om jouw idee maar even door te trekken: Stel ik heb een .doc en een .sxw
> bestand, dan wordt de eerste als Microsoft Word bestand gezien, en het
> tweede als OpenOffice Writer bestand. Jij zou ze beide dezelfde naam
> (Tekstverwerkingsbestand) willen geven?
>
> > > Een 'duidelijke' vertaling is 'ISO-9660 bestandssysteem-bestand' ofzo,
>
> Ik bedacht dat dat misschien 'ISO-9660 bestandsysteem-bestand' moest
> zijn, maar ik ben niet helemaal bij met de tussen-s...
>
> Koen
>
> _______________________________________________
> Vertaling mailing list
> Vertaling op vrijschrift.org
> http://mailman.vrijschrift.org/listinfo/vertaling
>More information about the Vertaling mailing list