[vertaling] ISO Image File -> 'beeldbestand' - alternatieven?

Koen Vermeer k.a.vermeer at tnw.tudelft.nl
Mon Oct 31 16:38:42 CET 2005


On Mon, 2005-10-31 at 15:46 +0100, Sander Devrieze wrote:
> Denk je dat de modale gebruiker dat interesseert? Als ge het vanuit 
> pragmatisch standpunt bekijkt door de ogen van de eindgebruiker (wat 
> gebruiksvriendelijkere vertalingen oplevert), dan zijn ".iso-bestanden" en 
> ".img-bestanden" hetzelfde:
> * .img: moederbestand/masterbestand van een diskette (en kan je dat ook niet 
> gebruiken voor cdroms?)
> * .iso: moederbestand/masterbestand van een cdrom, dvd,...
> En btw: hoe ga je een ".img-bestand" dan beschrijven? Nog een andere term? 
> Terwijl het pragmatisch bekeken zo goed als hetzelfde is.

Het punt is wel dat je een ander programma nodig hebt om het een dan wel
het ander te maken/lezen/schrijven. Zou het voor een leek logisch zijn
als bestanden met dezelfde omschrijving de ene keer wel en de andere
keer niet geopend kunnen worden?

Om jouw idee maar even door te trekken: Stel ik heb een .doc en een .sxw
bestand, dan wordt de eerste als Microsoft Word bestand gezien, en het
tweede als OpenOffice Writer bestand. Jij zou ze beide dezelfde naam
(Tekstverwerkingsbestand) willen geven?

> > Een 'duidelijke' vertaling is 'ISO-9660 bestandssysteem-bestand' ofzo,

Ik bedacht dat dat misschien 'ISO-9660 bestandsysteem-bestand' moest
zijn, maar ik ben niet helemaal bij met de tussen-s...

KoenMore information about the Vertaling mailing list