Vertaaladvies

Branko Collin vertaling@nl.linux.org
Sat, 2 Mar 2002 15:31:13 +0100


On 2 Mar 2002, at 11:56, Rinse de Vries wrote:
> Op zaterdag 2 maart 2002 02:07, schreef u:
> 
> > De eerste regels, niet de bovenste regels. En bij een IP-pakket de
> > eerste tekens. En vrijwel altijd bevatten ze meta-informatie die
> > nodig is voor de verdere verwerking van het pakket of bestand.
> 
> Hé zo leer je weer wat.
> Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de eerste regels in bijv. een
> bestand en de bovenste regels? De eerste regels staan toch bovenaan?

Bovenaan wat? Van waaruit gezien? Wat als je niet kunt zien?

Je gaat ervanuit dat iedereen van links naar rechts en van boven naar 
onder leest. Er zijn culturen waar dat niet geldt. En software die e-
mails of TCP-pakketjes leest, weet al helemaal niet wat boven en 
onder is. Die ziet alleen wat er eerst komt en wat er daarna komt.

En zelfs al heb je het over tekst op een papier. Wat als de header 
onderaan pagina 1 staat en de body bovenaan pagina 2? Je moet er niet 
aan denken dat je een handleiding schrijft waarin je het zinnetje 
'zie het bovenstaande voorbeeld' in opneemt, terwijl dat zinnetje 
bovenaan staat en daarboven niets.

Misschien wat overdreven, maar het mijne is een pleidooi voor het 
gebruik van termen die niet van de context afhangen, waar dat kan.

> Daarnaast betekend "head" kop, hoofd of top.
> 
> Verder geeft het zakwoordenboek CIT gewoon 'headers' aan als
> Nederlandse vertaling voor 'headers' .

Zo vertaal ik ze ook.

Ik heb gisteren nog over een goede metafoor voor het Nederlands 
zitten nadenken, maar ik kon niks vinden. Volgens mij hebben de 
Engelstaligen er ook maar met de pet naar gegooid.

Mijn woordenboek vertaalt header met 'kopbal', 'hoeksteen' en 'volle 
tank met water die de druk in stand houdt in een buizensysteem'.

-- 
branko collin
collin@xs4all.nl
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/