nano-1.1.5 (0%, 295 untranslated)

Branko Collin vertaling@nl.linux.org
Tue, 8 Jan 2002 13:25:33 +0100


On 8 Jan 2002, at 11:26, Jan Nieuwenhuizen wrote:

> "Branko Collin" <collin@xs4all.nl> writes:
> 
> > Heet jij Google? Als ik het Google had willen vragen, had ik dat wel
> > gedaan, want Google is mijn vriend. 
> 
> Ja, sorrie hoor. Ik hou niet zo van dingen uitleggen waarvan ik
> aanneem dat je vriend google je die beter kan uitleggen.

Aannames staan aan de wortel van de ondergang. :-) (Damn, begin ik 
ook al met die anglicismen.)

> > Nu heb ik toch maar eens die links van je opgezocht, maar zoals
> > verwacht ben ik er geen steek wijzer van geworden. Alleen maar meer
> > juridisch jargon zonder uitleg.
> 
> Onder de eerste link van
> 
> >  http://google.com/search?q=gnu+copyright+assignment&btnG=Google+S
> >  earch
> 
> 
> staat:
> 
>   Under US copyright law, which is the law under which most free
>   software programs have historically been first published, there
>   are very substantial procedural advantages to registration of
>   copyright. And despite the broad right of distribution conveyed by
>   the GPL, enforcement of copyright is generally not possible for
>   distributors: only the copyright holder or someone having
>   assignment of the copyright can enforce the license. If there are
>   multiple authors of a copyrighted work, successful enforcement
>   depends on having the cooperation of all authors.

Had ik dus ook al gelezen, en niet begrepen. De term 'registration' 
wordt bijvoorbeeld niet uitgelegd. Ik zou wel kunnen _aannemen_ wat 
dat betekent, maar in mijn ervaring is dat bij juridische termen niet 
zo handig. En wat zou het dan betekenen? Registratie? Je hoeft je 
werken niet te registreren als je op een andere manier aannemelijk 
kunt maken dat het jouw werk is. 

> Kort door de bocht: alleen de houder van het copyright kan
> GPL-misbruik verdedigen; wanneer er meer dan 1 auteur in een project
> is, hang te effectiviteit van de GPL af van de mate van samenwerking
> van de auteurs.
> 
> Dus, het is verdedigbaar te stellen dat de GPL alleen garanties van
> vrijheid zal kunnen bieden wanneer het copyright bij 1 rechtspersoon
> ligt.
> 
>   In order to make sure that all of our copyrights can meet the
>   recordkeeping and other requirements of registration, and in order
>   to be able to enforce the GPL most effectively, FSF requires that
>   each author of code incorporated in FSF projects provide a
>   copyright assignment, and, where appropriate, a disclaimer of any
>   work-for-hire ownership claims by the programmer's employer. That
>   way we can be sure that all the code in FSF projects is free code,
>   whose freedom we can most effectively protect, and therefore on
>   which other developers can completely rely.
> 
> De FSF wil natuurlijk dat de GPL verdedigbaar (in geval van rechtzaak)
> is bij al hun projecten, en vereist dus copyright assignment.
> 
> Tussen haakjes: ik weet niets van amerikaans recht en mijn eigen
> 'oplossing' van daarnet (post vertaling dan hier) was wat voorbarig.

Met andere woorden: volgens jou gaat het inderdaad om de overdracht 
van het eigendom van het werk? Dit is tegenstrijdig met wat op de 
uitlegpagina van het Translation Project wordt gezegd, waar verder 
staat dat het 'slechts' om een disclaimer gaat, wat dat dan ook weer 
moge zijn.

> Ik nam aan dat iets gepost naar een publiek internet forum, met
> daarbij de tag 'I hereby put this in the public domain', genoeg zou
> zijn om afstand te doen van copyright, maar daar schijnt nog iets
> harigs te zijn. Meer later.

't Is alleen maar lastig als de auteur later ontkent dat hij dat 
geschreven heeft, want dan ligt de bewijslast bij jou. Iemand kan 
verder best per e-mail afstand van zijn rechten doen.

-- 
branko collin
collin@xs4all.nl
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/