Vertaaladvies

Gerald Raucamp vertaling@nl.linux.org
Thu, 28 Feb 2002 19:36:47 +0100


On Thu Feb 28 2002, Peter Bosch <peter@xs4me.dhs.org> wrote:
> Beste medevertalers,
> 
> Ik heb net urpmi voor Mandrake vertaalt, ik begreep alleen 1 melding niet:
> 
> "
>  --headers   - extract headers for package listed from urpmi db to\n
>          stdout (root only).\n
> "
> 
> ik heb t maar vertaald met:
> 
> "
>  --headers   - pak opgenomen headers voor pakketten uit de urpmi database 
> uit naar\n
>          stdout (alleen root mag dit).\n
> "
> 
--headers    - haal headers voor pakket uit lijst van urpmi db en voer uit naar stdout (alleen root mag dit).

zoiets?


> Misschien dat iemand wel weet wat deze optie doet, en of dit de goede 
> vertaling is?
> 
> En even een paar woorden die je bij pakkettenbeheer tegenkomt die ik niet zo 
> goed weet te vertalen (en ik vraag me eigenlijk af of die wel vertaald moeten 
> worden):
> 
> depencies
afhankelijkheden

> provides
verzorgt

> requires
benodigd

iets van dien strekking... :)

> 
> Vertalen of niet, zo ja: hoe?
> 
> Alvast bedankt voor je moeite.
> 
> Groeten,
> 
> Peter Bosch
> ---
> Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
>         web: http://vertaling.nl.linux.org/
> archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/

-- 
/cvm

/=================================================================\
| Visit http://www.cavey.nl         (under construction) |
| Gerald Raucamp      email - cavey@vengeance.et.tudelft.nl |
|                         cavey@cavey.nl |
\=================================================================/
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/