Monitor

Branko Collin vertaling@nl.linux.org
Wed, 18 Dec 2002 00:46:49 +0100


On 17 Dec 2002, at 23:23, Rinse de Vries wrote:

> Op dinsdag 17 december 2002 21:16, schreef Jan-Willem Harmanny:
> > > - samengestelde woorden los geschreven
> >
> > Postvakin monitor??? :)
> 
> dat wordt dan postvak-in-monitor
> 
> Ook niet echt charmant.
> Andere mogelijkheid:
> e-mailmonitor
> 
> Andere mogelijkheid voor 'system monitor' -> systeembewaking

In MS Windows heet dat de systeemmonitor. (Zit niet bij de 
standaardinstallatie, ik heb het geinstalleerd, omdat ik af en toe 
geheugenlekken bij programma's vermoed.)-- 
branko collin
collin@xs4all.nl
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/