Monitor

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Wed, 18 Dec 2002 09:14:26 +0100


Op woensdag 18 december 2002 00:46, schreef Branko Collin:
> On 17 Dec 2002, at 23:23, Rinse de Vries wrote:
> > Op dinsdag 17 december 2002 21:16, schreef Jan-Willem Harmanny:
> > > > - samengestelde woorden los geschreven
> > >
> > > Postvakin monitor??? :)
> >
> > dat wordt dan postvak-in-monitor
> >
> > Ook niet echt charmant.
> > Andere mogelijkheid:
> > e-mailmonitor
> >
> > Andere mogelijkheid voor 'system monitor' -> systeembewaking
>
> In MS Windows heet dat de systeemmonitor. (Zit niet bij de
> standaardinstallatie, ik heb het geinstalleerd, omdat ik af en toe
> geheugenlekken bij programma's vermoed.)

Verrek, dat is ook zo :-)

Rinse


---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/