Monitor

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Tue, 17 Dec 2002 23:23:23 +0100


Op dinsdag 17 december 2002 21:16, schreef Jan-Willem Harmanny:
> > - samengestelde woorden los geschreven
>
> Postvakin monitor??? :)

dat wordt dan postvak-in-monitor

Ook niet echt charmant.
Andere mogelijkheid:
e-mailmonitor

Andere mogelijkheid voor 'system monitor' -> systeembewaking

Rinse

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/