Monitor

Jan-Willem Harmanny vertaling@nl.linux.org
17 Dec 2002 21:16:21 +0100


Op ma 16-12-2002, om 23:48 schreef Reinout van Schouwen:
> On Mon, 16 Dec 2002, Jan-Willem Harmanny wrote:
> 
> > Ik ben wel voor 'Postvak In Monitor'. Tenslotte is een monitor een heel
> > normaal Nederlands woord.
> 
> Wanneer het een apparaat betreft, ja. Niet wanneer het betekent dat er
> iets in de gaten gehouden wordt (de GNOME system monitor heet
> 'systeemafluisteraar' oid, niet mijn verzinsel, maar je snapt het idee)
> 
> Verder heeft jouw suggestie last van de engelse ziekte:
> - te veel hoofdletters

Meestal doe ik het andersom, dan hebben de Engelse zinnen Voor Ieder
Woord Een Hoofdletter en dan laat ik dat wel weg bij het vertalen.
Maar hier gaat het om een eigennaam. En namen schrijf ik wel meestal met
hoofdletters.

> - samengestelde woorden los geschreven

Postvakin monitor??? :)


 Jan-Willem


> --> let daar even op als je vertaalt s.v.p. :-)
> 
> -- 
> Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
> email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
> GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
> 
> Help mee met het vertalen van GNOME! Zie http://gnome-nl.sourceforge.net/
> ---
> Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
>         web: http://vertaling.nl.linux.org/
> archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/
> 
> 

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/