Monitor

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Tue, 17 Dec 2002 00:02:22 +0100


Op maandag 16 december 2002 23:48, schreef Reinout van Schouwen:
> On Mon, 16 Dec 2002, Jan-Willem Harmanny wrote:
> > Ik ben wel voor 'Postvak In Monitor'. Tenslotte is een monitor een heel
> > normaal Nederlands woord.
>
> Wanneer het een apparaat betreft, ja. Niet wanneer het betekent dat er
> iets in de gaten gehouden wordt (de GNOME system monitor heet
> 'systeemafluisteraar' oid, niet mijn verzinsel, maar je snapt het idee)
>

Grappig, dat heet in KDE 
'systeemmonitor'

Rinse


---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/