Monitor

Tim Stoop vertaling@nl.linux.org
Mon, 16 Dec 2002 21:43:42 +0100


Op Monday 16 December 2002 20:46, schreef Reinout van Schouwen:
> Ik ben in de eerste plaats benieuwd wat een goede vertaling is van 'Inbox
> Monitor'. Postvak In-volger?

Inkomende berichten bewaker?

-- 
Met vriendelijke groet,
Tim Stoop

PGP public key: finger cvd@il.fontys.nl

Random quote/fortune:
I had a lease on an OEDIPUS COMPLEX back in '81 ...

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/