font-vraagjes

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Thu, 12 Dec 2002 13:20:05 +0100 (CET)


Hoi Rinse,

On Wed, 11 Dec 2002, Rinse de Vries wrote:

> > Gebruik ik daar uitvoeren, dan ontkom ik haast niet aan een lijdende vorm
> > (FOUT!). Of weet jij een goede formulering?
>
> "Deze toepassing hoort in een terminalvenster te worden uitgevoerd"

Dat zeg ik, lijdende vorm. =)

> Maar dan kom je bij het volgend probleem, moet de toepassing altijd
> vanuit een grafische omgeving in een terminalvenster worden uitgevoerd,
> of kun je de toepassing ook zelfstandig uitvoeren als er geen grafische
> omgeving draait?

Dat doet er niet zoveel toe voor de formulering.

> "Deze toepassing hoort vanaf de
> commandoregel/commandoprompt/opdrachtprompt te worden uitgevoerd"

Voor command prompt gebruik ik de vertaling 'opdrachtaanwijzing'. Ik vind
'commando' nogal militaristich klinken, en 'opdracht' heeft dezelfde
strekking.


-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/