font-vraagjes

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Wed, 11 Dec 2002 14:11:46 +0100 (CET)


Hoi Olav!

Ik dacht inderdaad even dat ik in de verkeerde mailinglist was beland.. :)

> Wat je vertelt is voor een eindgebruiker van een programma onnavolgbaar.
> Lettertype is toch heus een synoniem geworden voor font.

Ben ik met je eens... het technische verschil doet voor de eindgebruiker
niet ter zake. In een gespecialiseerd programma (zoals The Gimp, waar
Branko inderdaad de vertaler van is =+) ligt dat weer iets anders.

> hetzelfde als het uitvoeren van een programma van begin tot einde. Ik hou
> het op "uitvoeren".

Goed maar dan zit ik dus met deze string:

msgid "This application needs to be run in a _shell"
msgstr "Deze toepassing moet in een _terminalvenster draaien"

Gebruik ik daar uitvoeren, dan ontkom ik haast niet aan een lijdende vorm
(FOUT!). Of weet jij een goede formulering?

> Klinkt mooi, maar is geen Nederlands. Het is ook niet de taak van een
> vertaler om nieuwe begrippen aan de taal toe te voegen.

mee eens.

groeten,

-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/