font-vraagjes

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Wed, 11 Dec 2002 14:02:19 +0100 (CET)


Hoi Rinse,

> > > To apply = toepassen. Altijd!
> > >
> > Het toepassen van verf op een muur? Het zal wel correct zijn, maar
> > dan vind ik 'aanbrengen' toch beter klinken.
>
> Ik denk dat het verschil hier is dat je letterlijk verf aanbrengt op een
> muur, maar niet letterlijk het behang op je bureaubladachtergrond.

Toch lijkt 'aanbrengen' (als van behang) me hier de meest geschikte
metafoor. Daarbij komt dat in GNOME de meeste instellingen "instant apply"
zijn, d.w.z. dat ze onmiddelijk effect sorteren zonder dat daar een
Apply/Toepassen-knop aan te pas komt.

Dus als er verder geen overtuigende tegenargumenten komen houd ik het denk
ik maar bij aanbrengen (in dit specifieke geval dan).

-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/