font-vraagjes

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Tue, 10 Dec 2002 23:49:16 +0100


Op dinsdag 10 december 2002 23:41, schreef Branko Collin:
> On 10 Dec 2002, at 22:57, Olav Lavell wrote:
> > > *Apply background (Ik heb 'achtergrond aanbrengen' maar
> > > 'toepassen' wordt
> > > vaker gebruikt voor apply. En kan Apply font dan ook 'lettertype
> > > aanbrengen' zijn?)
> >
> > To apply = toepassen. Altijd!
> >
> > Niet alleen omdat het een letterlijke vertaling is. En ook niet alleen
> > omdat het consequent is. Maar vooral omdat het precies vertelt wat er
> > aan de hand is: het toepassen van een instelling op het ingestelde.
>
> Het toepassen van verf op een muur? Het zal wel correct zijn, maar
> dan vind ik 'aanbrengen' toch beter klinken.

Ik denk dat het verschil hier is dat je letterlijk verf aanbrengt op een muur, 
maar niet letterlijk het behang op je bureaubladachtergrond.

Rinse

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/