font-vraagjes

Olav Lavell vertaling@nl.linux.org
Tue, 10 Dec 2002 23:34:59 +0100


Branko Collin schreef:

> On 10 Dec 2002, at 22:08, Reinout van Schouwen wrote:
>
> > weet iemand passende vertalingen voor:
> >
> > *Font rendering (ik heb 'lettertypenweergave')
>
> Een font is niet hetzelfde als een lettertype. Een font is een
> gecomputeriseerd lettertype op een bepaalde lettergroote (IIRC).

Wat je vertelt is voor een eindgebruiker van een programma onnavolgbaar.
Lettertype is toch heus een synoniem geworden voor font.

Een "bepaalde lettergrootte" heeft daar verder ook helemaal niets mee te
maken, IIRC.

[]

> > *Run; in 'Run a program'. (Ik heb 'uitvoeren')
>
> Ik kom ook wel eens in de verleiding om daar uitvoeren voor te
> gebruiken, want dat is nou eenmaal de vertaling van 'run' in die
> betekenis, alleen kan het programma dat ik vertaal ook bestanden
> 'export'eren, en dan vind ik uitvoeren verwarrend.

Niet verwarrend, behalve als je er te lang over nadenkt :)

Uitvoeren, werk in uitvoering, het uitvoeren van werkzaamheden (of van een
programma). Dat is allemaal heel normaal taalgebruik.

Exporteren en importeren (van "vreemde" producten) is trouwens ook al
zoiets dat behoorlijk is ingeburgerd.

Dus ik zou nooit invoer of uitvoer gebruiken als het gaat om import en
export functies in een bepaald programma.

Ook de woorden input en output zou je waarschijnlijk vertalen als invoer
en uitvoer. Soit.

> Laat me eens kijken ... hm, ik zie dat ik meestal aan de verleiding
> heb toegegeven. Kan 'activeren' van nut zijn?

Activeren in de zin van opstarten/initieren? Dat is toch niet precies
hetzelfde als het uitvoeren van een programma van begin tot einde. Ik hou
het op "uitvoeren".

> > *Run; in 'Run in terminal' (Ik heb 'draaien', moet dat ook 'uitvoeren'
> > worden?).
>
> *Authentication; zie
> > http://home.o2w.net/~ivo/wiki.pl?Authentication
> >  (in de context van proxy, ik denk zelf dat 'verificatie' wel kan)
>
> Authenticering of authentificering?

Klinkt mooi, maar is geen Nederlands. Het is ook niet de taak van een
vertaler om nieuwe begrippen aan de taal toe te voegen.

Als je toch wil weten wat het semantische verschil is tussen
authentication en verification. Het eerste gaat over het verifieren van de
authenticiteit (de "echtheid") van iets. Het tweede betekent controleren
of "natrekken" in meer algemene zin.

> > *Apply background (Ik heb 'achtergrond aanbrengen' maar 'toepassen'
> > wordt vaker gebruikt voor apply. En kan Apply font dan ook 'lettertype
> > aanbrengen' zijn?)
>
> Als je font niet 'lettertype' vertaalt... ;-)

Hoezo niet? Het is een prima vertaling (bij gebrek aan beter, dat geef ik
toe - want ik begrijp wel degelijk je argument).

Met vriendelijke groet,

Olav.

--

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/