font-vraagjes

HJ Heins vertaling@nl.linux.org
Tue, 10 Dec 2002 23:17:07 +0100


> *Font rendering (ik heb 'lettertypenweergave')
> *Hinting (ik laat het nog onvertaald)
> *Run; in 'Run a program'. (Ik heb 'uitvoeren')
> *Run; in 'Run in terminal' (Ik heb 'draaien', moet dat ook 'uitvoeren'
> worden?).
Ik zou hier wel degelijk een toevoeging voor doen, bijvoorbeeld: draaien / starten vanaf 
commandoregel / console

Hendrik-Jan Heins

> *Authentication; zie http://home.o2w.net/~ivo/wiki.pl?Authentication
> 	(in de context van proxy, ik denk zelf dat 'verificatie' wel kan)
> *Apply background (Ik heb 'achtergrond aanbrengen' maar 'toepassen' wordt
> vaker gebruikt voor apply. En kan Apply font dan ook 'lettertype
> aanbrengen' zijn?)
> 
> -- 
> 
> Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
> email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
> GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
> ---
> Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
>         web: http://vertaling.nl.linux.org/
> archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/


---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/