"pop-ups"

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Thu, 5 Dec 2002 17:26:54 +0100


Op donderdag 5 december 2002 15:25, schreef Reinout van Schouwen:
> En laten nou net de ervaren *ix-gebruikers meestal kiezen voor de Engelse
> versie van de interface. :)

Yep, maar mijn ervaring is dat dergelijke gebruiker sneller geneigd zijn om 
ook Nederlandstalige software voor de desktop te gebruiken als deze niet te 
ver is doorvertaald :o)
Is overigens ook duidelijker bij conversaties tussen newbe's en 'ervaren 
gebruikers' bij het oplossen van problemen 

Rinse

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/