"pop-ups"

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Thu, 5 Dec 2002 15:25:06 +0100 (CET)


Hoi Rinse,

On Thu, 5 Dec 2002, Rinse de Vries wrote:

> Daarbij ergeren vooral ervaren Linux-gebruikers zich aan een te ver
> doorvertaalde gui.....

En laten nou net de ervaren *ix-gebruikers meestal kiezen voor de Engelse
versie van de interface. :)

groeten,

-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/