"pop-ups"

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Wed, 4 Dec 2002 23:42:35 +0100 (CET)


On Sat, 30 Nov 2002, Vincent van Adrighem wrote:

> pop-up. Het is gewoon een van die woorden die al is ingeburgerd voordat
> wij het hebben kunnen vertalen. Op zo'n moment moet je het gewoon laten
> staan.

Ik denk dat daar best wel wat tegenvoorbeelden voor aan te slepen zijn.
Joystick bijvoorbeeld werd vroeger nooit vertaald, nu zie je meestal
'pretpook' staan oid. 'Webstek' ipv 'website' is intussen ook al aardig
ingeburgerd.

Ik ben het met Jan-Willem eens dat 'opduikvenster' helemaal niet slecht
gevonden is!

groeten,

-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/