thumbnail

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Thu, 5 Dec 2002 05:09:43 +0100


Op woensdag 4 december 2002 23:57, schreef Fabrice Mous:
> On Wednesday 04 December 2002 23:43, Ivo Timmermans wrote:
> > Reinout van Schouwen wrote:
> > > Beste medevertalers,
> > >
> > > Wat vinden jullie beter als vertaling van thumbnail:
> > >
> > > - Miniatuurafbeelding
> > > - Postzegelafbeelding
> >
> > Ik vind ‘miniatuurafbeelding’ of
> > ‘miniatuur(tje)’ wel goed klinken.
> >
> >
> > 	Ivo
>
> Ik zou voor ‘miniatuurafbeelding’ gaan .. en ik zou niet zo gauw
> verkleinwoordjes gebruiken. Staat niet professioneel vind ik ... :-P

Mee eens, en als dat woord te lang is, gewoon 'miniatuur'.

Rinse

>
>
> Fab
> ---
> Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
>         web: http://vertaling.nl.linux.org/
> archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/

---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/