[persbericht] EU Raad weigert geheime ACTA-documenten vrij te geven

Ante ante op vrijschrift.org
Ma Nov 10 10:42:11 CET 2008


=======================================================================
EU Raad weigert geheime ACTA-documenten vrij te geven
=======================================================================

Brussel, 10 november 2008 - De EU Raad van Ministers weigert om geheime 
documenten vrij te geven i.v.m. het Anti-Namaak Handelsverdrag 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, oftewel ACTA). De Stichting voor een 
Vrije Informatie-Infrastructuur (FFII) had deze documenten opgevraagd om 
publiek en parlementair toezicht mogelijk te maken. Na de weigering van de 
Raad heeft de FFII een confirmatief verzoek ingediend om de Raad haar 
standpunt te laten herzien, zoals voorzien in Artikel 7(2) van de verordening 
gaande over publieke toegang tot dergelijke documenten.

De geheimhouding van de ACTA-onderhandelingen zorgt voor groeiende 
bezorgdheid dat het verdrag patenttrollen de mogelijkheid zal bieden 
om bedrijven af te persen, toegang tot goedkope generische medicijnen 
zal ondermijnen, zal leiden tot het controleren van ieders 
Internetcommunicatie, en het elektronisch delen van bestanden via 
"peer-to-peer" netwerken zal criminaliseren.

De EU Raad weigert de geheime documenten vrij te geven met als redenen 
dat het publiek maken van deze informatie de goede voortgang van de 
onderhandelingen zou kunnen ondermijnen, dat het de positie van de 
Europese Unie in de onderhandelingen zou verzwakken, en dat het de 
verhoudingen met met andere betrokken partijen zou kunnen schaden.

De FFII bevestigt haar initiŽle positie dat het wetgevend proces in de 
EU open moet zijn. Indien het verdrag pas publiek wordt gemaakt 
wanneer alle betrokken partijen reeds een akkoord hebben bereikt, zal 
geen enkel van de EU's nationale parlementen noch het Europees 
Parlement de kans hebben gehad om de inhoud aan een grondig onderzoek 
te onderwerpen. Om dit te voorkomen, zou het kunnen nodig zijn om de 
transparantie-aspecten van de ACTA-onderhandelingsvoorwaarden te 
herzien.

De FFII stelt zich in haar confirmatief verzoek ernstige vragen 
omtrent de geheimhouding van de ACTA-onderhandelingen: "Het argument 
dat publieke openbaarheid wat betreft 'handelsverdragen' genegeerd kan worden 
wanneer dit de EU's onderhandelingspositie zou verzwakken, is uitermate 
pijnlijk. Op welk punt juist worden onderhandelingen over handelsverdragen 
belangrijker dan een democratisch wetgevingsproces? Bij 200 miljoen euro? Bij 
500 miljoen euro? Bij 1 miljard euro? Wat is de prijs van onze democratie?"

De Canadese regering gaf eerder al enkele documenten vrij onder de 
Access to Information Act, die nieuwe inzichten verschaften in de geheime aard 
van de onderhandelingen.

Indien de EU Raad een tweede maal weigert om de geheime documenten 
vrij te geven, dan kan de FFII naar het Europees Hof	van Justitie 
stappen. Een vorige zaak over de openbaarheid van het EU- 
wetgevingsproces duurde 6 jaar. Tegen die tijd kan het ACTA reeds lang van 
kracht zijn.

Ante Wessels, FFII-analist, zegt: "We hebben niet zoveel tijd. De enige 
oplossing die wij zien, is dat de Europese parlementen de Raad verplichten om 
de documenten te publiceren door Parlementaire voorbehouden voor nader 
onderzoek te maken."

=======================================================================
Links
=======================================================================

Merk op dat het confirmatief verzoek van de FFII onderaan bijgevoegd is.

* FFII opposes stealth legislation, demands ACTA documents:
http://press.ffii.org/Press_releases/FFII_opposes_stealth_legislation%2C_demands_ACTA_documents
 FFII tegen geheime wetgeving, vraagt ACTA-documenten op:
http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2008-November/000087.html

* Brief van de Raad waarin de opgevraagde documenten worden geweigerd 
(Engels):
http://action.ffii.org/acta/Analysis?action=AttachFile&do=get&target=08-1835en.wes.ws-jj.doc
http://action.ffii.org/acta/Analysis?action=AttachFile&do=get&target=08-1835en.wes.ws-jj.pdf

* FFII ACTA-analyse (Engels):
http://action.ffii.org/acta/Analysis

* Documenten vrijgegeven door de Canadese regering (Engels):
http://www.michaelgeist.ca/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,21/

* Open brief door meer dan 100 organisaties die zich inzetten voor het 
algemeen belang (Engels):
http://www.essentialaction.org/access/index.php?/archives/173-Secret-Counterfeiting-Treaty-Public-Must-be-Made-Public,-Global-Organizations-Say.html
(bevat meer informatie over het effect dat het ACTA kan hebben op 
toegang tot goedkope generische medicijnen)

* ACTA documenten op de website van de EU Raad (Engels):
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=anti-counterfeiting+trade+agreement&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&ssf=

* Elektronisch formulier op de website van de EU Raad om documenten op 
te vragen:
http://register.consilium.europa.eu/servlet/jsp/MailAccessPrivacy.jsp?&lang=NL&cmsid=928

* Permanente link naar deze persmededeling:
http://press.ffii.org/Press_releases/EU_Council_refuses_to_release_secret_ACTA_documents

=======================================================================
Contact
=======================================================================

Ante Wessels
+ 31 6 100 99 063
ante op ffii.org
(Nederlands/Engels)

Benjamin Henrion
FFII Brussels
+32-2-414 84 03
+32-484-566109
bhenrion op ffii.org
(Frans/Engels)


=======================================================================
FFII confirmatief verzoek
=======================================================================

Dank voor uw antwoord waarin u ons meedeelt dat het Algemeen 
Secretariaat geen toegang kan verlenen tot de volgende documenten:

* Documents 12875/08, 13448/08 and 13750/08: working documents from 
the Commission Services concerning the Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement.
* Documents 13382/08 and 13949/08: notes from the Presidency to 
Delegations concerning the Plurilateral Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement.
* Document 13637/08 (RESTREINT UE): an outcome of the consultation of 
the Justice and Home Affairs Counsellors on 26 September 2008 
concerning the
Plurilateral Anti-Counterfeiting Trade Agreement - 3rd negotiating 
session 8-10 October 2008, Tokyo, Japan.

De hiervoor gegeven reden is dat "Vrijgave van deze documenten zou de 
positie van de Europese Unie in deze onderhandelingen verzwakken en 
zou de verhoudingen met andere betrokken partijen kunnen schaden."

Gelieve ons confirmatief verzoek hierbij te vinden. Wij zouden het ten 
zeerste waarderen indien dit verzoek publiek zou kunnen worden gemaakt 
via het Register van Documenten van de Raad.

De Europese Unie en haar lidstaten zijn gebouwd op het concept van een 
representatieve democratie. Zoals het Europees Hof van Justitie 
verordende in het recent gevelde arrest van de Turco-zaak 
(samengevoegde zaken C-39/05 P en C-52/05 P) over publieke toegang tot 
wetsvoorstellen en de voorbereidende teksten:

"Transparantie ter zake draagt bij tot de versterking van de 
democratie door de burgers in staat te stellen, alle informatie te 
controleren die aan een wetgevingshandeling ten grondslag heeft 
gelegen. De mogelijkheid van de burgers om kennis te nemen van de 
grondslagen van wetgevingshandelingen is immers een voorwaarde voor 
een doeltreffende uitoefening van hun democratische rechten."

De ACTA is een zogenaamd "handelsverdrag". Hoewel het technisch gezien 
hierdoor geen wetsvoorstel is, zal de aanname ervan niettemin leiden 
tot wetgevende en uitvoerende verplichtingen voor de betrokken 
partijen. Bijgevolg zal het indirect hetzelfde effect hebben als een 
wetsvoorstel. Het simpelweg anders noemen en andere 
onderhandelingsprocedures gebruiken, kunnen in een democratische 
samenleving niet als excuus worden gebruikt om alle principes van 
openbaarheid van bestuur van diezelfde samenleving te omzeilen.

Indien, zoals momenteel de bedoeling is, het verdrag pas openbaar zal 
worden gemaakt wanneer alle betrokken partijen het reeds ondertekend 
hebben, zal geen enkel van de EU's nationale parlementen noch het 
Europees Parlement de kans hebben gehad om de inhoud aan een grondig 
onderzoek te onderwerpen. We vinden dit een grove miskenning van de 
democratische principes waarvoor de EU verondersteld is te staan. Het 
argument dat publieke openbaarheid wat betreft 'handelsverdragen' 
genegeerd kan worden wanneer dit de EU's onderhandelingspositie zou 
verzwakken, is uitermate pijnlijk. Op welk punt juist worden 
onderhandelingen over handelsverdragen belangrijker dan een 
democratisch wetgevingsproces? Bij 200 miljoen euro? Bij 500 miljoen 
euro? Bij 1 miljard euro? Wat is de prijs van onze democratie?

En wanneer juist worden verhoudingen met derden belangrijker dan de 
relaties met EU's eigen burgers? Enkel wanneer er geen opkomend 
referendum over een Grondwettelijk Verdrag in het verschiet ligt? Zijn 
we op andere momenten enkel nuttig als een grote verzameling 
consumenten die kunnen worden gebruikt als ruilwaar bij het sluiten 
van handelsovereenkomsten?

De hemel verhoede ons ervoor dat deze consumenten ook burgers blijken 
te zijn die iets te zeggen willen hebben over waar hun koopkracht voor 
geruild wordt. Ze zouden immers kunnen denken dat henzelf 
criminaliseren wanneer ze een thuis gemaakt filmpje op Youtube zetten 
van kun kinderen die dansen op Britney Spears' laatste nieuwe hit niet 
zo'n goed idee is. Hogere abonnementskosten betalen voor 
Internettoegang zodat Internet Service Providers filters kunnen 
installeren, resulterend in tragere snelheden en gecensureerde 
webtoegang klinkt ook niet erg aanlokkelijk. En hetzelfde geldt voor 
de vrije loop geven aan patenttrollen, met de complimenten van 
de verschillende regeringen.

Samenvattend: welke terzijde stellende belangen rechtvaardigen de 
volledige en absolute minachting voor direct publiek en parlementair 
toezicht over de onderhavige onderhandelingen? En op welk punt juist 
beginnen handelsbelangen voor te gaan op een democratisch en 
transparant wetgevingsproces?

Er is geen dergelijk punt. De Instellingen weten dat het 
wetgevingsproces in de EU open moet zijn. Onze onderhandelingspartners 
weten dat eveneens, of zouden hierover moeten zijn geÔnformeerd. 
Indien onze onderhandelingspartners hier niet van op de hoogte zijn 
gebracht, en indien transparantie het goede vervolg van de 
onderhandelingen zou kunnen belemmeren, dan is het 
onderhandelingsmandaat fundamenteel onhoudbaar. Hoe pijnlijk het ook 
moge wezen, de geheimhouding moet heronderhandeld worden. Ze moet eruit.

Dat zou echter geen probleem mogen zijn. De Commissie heeft gesteld 
dat het niet verder dan het status quo zou gaan, de inhoud zou dus 
niet controversieel mogen zijn. Bovendien zijn internationale 
verdragen over intellectuele eigendomsrechten traditioneel op een meer 
open en transparante wijze tot stand gekomen. Het terugschroeven van 
de democratie is niet nodig noch aanvaardbaar.

Hoogachtend,
Ante Wessels
FFII IPRED2 / ACTA werkgroep
Meer informatie over de News maillijst