[persbericht] FFII tegen stealth wetgeving, vraagt ACTA-documenten op

Ante ante op vrijschrift.org
Ma Nov 3 11:10:45 CET 2008


Persbericht FFII, vertaald door Vrijschrift
3 november 2008

FFII tegen stealth wetgeving, vraagt ACTA-documenten op

Brussel, 3 november 2008 - De Foundation for a Free Information Infrastructure 
(FFII) heeft de Europese Raad 12 geheime documenten gevraagd over de 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Achter gesloten deuren 
onderhandelen de EU, VS, Japan en andere landen over het handelsverdrag ACTA. 
De onderhandelende partijen zijn van plan de ACTA tekst pas bekend te maken 
als er overeenstemming over is. 

Op grond van gelekte informatie is de FFII bezorgd dat ACTA octrooi-trollen 
middelen in handen zal geven om bedrijven af te persen, zal leiden tot het 
afluisteren van alle internetcommunicatie en het elektronisch delen van 
bestanden strafbaar zal stellen.

Parlementen en het publiek zijn onwetend over de inhoud van ACTA. 
Belanghebbenden, deskundigen en maatschappelijke organisaties kunnen de 
teksten niet bestuderen. Zowel het Europees Parlement als de lidstaten van de 
EU hebben veto's op onderdelen van ACTA. FFII-analist Ante Wessels 
zegt: "Parlementen kunnen zich niet goed informeren en daarom hun macht niet 
goed uitoefenenen."

De Europese Commissie noemt ACTA op haar website baanbrekend. De Juridische 
Commissie van de Amerikaanse Senaat heeft haar bezorgdheid uitgesproken dat 
ACTA zo gedetailleerd zal zijn dat het Congress in de toekomst geen 
constructieve beleidsveranderingen meer kan maken. In september hebben meer 
dan 100 maatschappelijke organisaties een oproep gedaan aan de bij de 
ACTA-onderhandelingen betrokken functionarissen om de tekst onmiddellijk te 
publiceren.

Ante Wessels: "Ten tijde van de richtlijn Computer Ge´mplementeerde 
Uitvindingen konden we mensen er uiteindelijk van overtuigen dat het om 
softwareoctrooien ging. Deze keer houden de Commissie en Raad alle teksten 
geheim. We menen dat er in de EU geen ruimte is voor stealth wetgeving."

De FFII vindt steun in een recente uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie. In de Turco-zaak benadrukt het Hof het belang van toegang tot 
voorbereidende wetgevingsteksten: "In dit opzicht draagt openbaarheid bij aan 
het versterken van de democratie door burgers toe te staan alle informatie te 
onderzoeken die ten grondslag ligt aan wetgeving. De mogelijkheid voor 
burgers om de overwegingen te leren kennen die de fundering vormen van 
wetgeving is een vereiste voor de doeltreffende uitoefening van hun 
democratische rechten."

== Nadere informatie

Nederlandse vertaling van Vrijschrift
Oorspronkelijk FFII persbericht:
https://press.ffii.org/Press_releases/FFII_opposes_stealth_legislation%2C_demands_ACTA_documents

Het persbericht van de FFII bevat een lijst met aangevraagde documenten. 
Hieruit blijkt hoe vergevorderd de onderhandelingen al zijn. 

Eerdere Vrijschrift persberichten over ACTA:

http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2008-September/000086.html
http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2008-June/000083.html

http://www.vrijschrift.org


==

Contact

Ante Wessels 
   ante at vrijschrift.org
   tel +31 (0) 6 100 99 063

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.
Meer informatie over de News maillijst