[persbericht] Rampzalige stemming in Juridische Commissie EP

Ante Wessels ante at ffii.org
Tue Jun 21 15:50:34 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
21/06/05: Rampzalige stemming in Juridische Commissie EP
==========================================================================

Brussel. Voorstanders van softwarepatenten hebben gisteren, maandag 20 juni 
2005, hun slag geslagen in de Juridische Commissie van het Europees 
Parlement. Tijdens de stemming werd de zeer omstreden tekst van de Raad van 
Ministers voor de softwarepatenten richtlijn vrijwel niet geamendeerd. 

Onlangs constateerde de door het ministerie van Economische Zaken ingestelde 
Nederlandse Adviescommissie Software Octrooien (Commissie Giskes), zeer 
ernstige problemen bij de verleningspraktijk. Te veel octrooien op 
software-uitvindingen leveren geen, of slechts een zeer beperkte bijdrage aan 
de stand van de techniek, veel toegekende octrooien betreffen eigenlijk geen 
nieuwe uitvindingen, octrooien op software voldoen in onvoldoende mate aan 
het octrooirechtelijke vereiste van 'nawerkbare' openbaarmaking en er worden 
toch octrooien verleend op methoden van zakendoen. Triviale octrooien worden 
misbruikt en hebben een afschrikwekkend en innovatieremmend effect op veel 
software-ontwerpers. Veel gebruikte standaarden voor interfaces worden 
geoctrooieerd, wat interoperabiliteitsproblemen veroorzaakt. Het gebruik 
maken van bestaande oppositieprocedures tegen dubieuze octrooien is kostbaar, 
tijdrovend en riskant, waardoor vooral het MKB zich vaak gedwongen ziet te 
schikken.

Het Raadvoorstel beoogt deze huidige praktijk van verlenen van 
softwareoctrooien wettelijk vast te leggen. De Nederlandse 
Europarlementariers Toine Manders (VVD) en Bert Doorn (CDA) stemden beiden 
voor software-octrooien. Edith Mastenbroek (PvdA) volgde de amendementen van 
de voormalige Franse premier Rocard, die pure software uitsluiten, maar wel 
computergestuurde uitvindingen als antiblokkeringsremsystemen en medische 
scanners patenteerbaar maken. 

Eerder wees Deutsche Bank Research op de negatieve gevolgen van de Raadsversie 
voor het MKB. Ook Graham Vickery, hoofd onderzoek ICT-beleid bij de OESO, 
wees op de negatieve gevolgen voor MKB-bedrijven. 70% van de 
softwareoctrooien is in niet-Europese handen, het meeste licentiegeld zal uit 
Europa stromen. 

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: “Multinationals verplaatsen banen naar 
andere werelddelen, het MKB schept banen hier. Het MKB schept 80% van de 
nieuwe banen in Europa en is een belangrijke bron van innovatie. Laten we in 
onze toekomst investeren in plaats van Amerikaanse multinationals ter wille 
te zijn.”

Microsoft heeft de aandeelhouders beloofd 3000 octrooien per jaar aan te 
zullen vragen. In Nederland heeft Microsoft 88 octrooien, Microsoft heeft er 
886 in aanvraag. De distributeur van open source software Red Hat is tegen 
octrooien op software, Red Hat heeft echter aangekondigd ze aan te zullen 
vragen, uit defensieve overwegingen. De octrooienwedloop in de softwaresector 
is begonnen. Octrooien op software zullen de transactiekosten enorm verhogen.
 
Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: “Laten we naar de wereldkaart kijken. 
De regio met de laagste transactiekosten zal de meest succesvolle regio zijn. 
Europa dient deze regio te zijn.”

Gelukkig is de stemming van gisteren nog niet definitief, want op 6 juli stemt 
het hele Europees Parlement over de richtlijn. Dat resultaat kan sterk 
afwijken van de JURI-stemming (net zoals in de eerste lezing) en is 
beslissend. 

Gisteren heeft de FFII de website http://economic-majority.com/ gelanceerd 
door middel van een persbericht, op deze website kunnen bedrijven zich 
uitspreken tegen octrooien op software. Woensdag 29 juni vindt in het 
Europees Parlement de conferentie plaats: “Claiming Economic Majorities: the 
Software Patent Case”

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Meer informatie:
  http://wiki.ffii.org/Juri050620En

Advies Nederlandse Adviescommissie Software Octrooien
  http://minez.nl/content.jsp?objectid=32836
(bijlage 2-6-05)

Reactie Vrijschrift op Advies Nederlandse Adviescommissie Software Octrooien:
  http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_ontwikkelingen-sturen.pdf

Economic Majority.com:
  http://economic-majority.com/

Claiming Economic Majorities: the Software Patent Case
  http://www.economic-majority.com/konf050629/

Overzicht verschillende studies naar de effecten van softwarepatenten
  http://www.ffii.org/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

OESO:
  http://www.softwarepatenten.be/oeso

Laatste nieuws:
  http://wiki.ffii.org/SwpatcninoNl
  http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10


==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the News mailing list