[Vrijschrift] Persbericht: Rapport Brinkhorst kritisch over softwarepatenten

Arend Lammertink press@vrijschrift.org
Sun, 26 Sep 2004 22:19:54 +0200


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
26/09/04: Rapport Brinkhorst kritisch over softwarepatenten
==========================================================================

Amsterdam. Minister Brinkhorst zal woensdag 29 september een rapport
presenteren waarin staat dat softwarepatenten de innovatie kunnen
hinderen. In het rapport 'Rethinking the European ICT agenda' staat ook
te lezen dat "weinig Europese landen zijn voorbereid op de
consequenties van een softwarepatentenregime." Dit is opmerkelijk omdat
Brinkhorst afgelopen mei nog in de Europese ministerraad namens
Nederland instemde met een voorstel dat verregaande patentering van
software mogelijk zal maken.

Afgelopen donderdag werd ook al bekend dat de Europese raad voor
concurrentievermogen heeft besloten de voor vrijdag 24 september
geplande formele bekrachtiging van dit voorstel uit te stellen. Volgens
de Frans-Duitse leider van de Europese Groenen, Daniel Cohn-Bendit,
wordt de omstreden richtlijn inzake "octrooieerbaarheid van computer
geimplementeerde uitvindingen" zelfs terug verwezen naar het comite van
vaste vertegenwoordigers (CoRePer). Dit zou betekenen dat de lidstaten
het debat heropenen.

Het is een teken aan de wand dat men met dit rapport, opgesteld door
PriceWaterhouseCoopers, de argumenten van de tegenstanders van
softwarepatenten onderschrijft. Deze wezen al eerder op verschillende
empirische studies waaruit blijkt dat softwarepatenten de innovatie
hinderen in plaats van deze te stimuleren, dat bedrijven gaan investeren
in patenten in plaats van in innovatie. Dat geld wordt uitgegeven aan
advocaten in plaats van aan wetenschappers.

Ook het PwC-rapport, dat het resultaat is van een onderzoek naar hoe
Europa alsnog de doelstelling kan halen om in 2010 de leidende
kenniseconomie van de wereld te worden, komt nu dus tot deze conclusie.
Op pagina 52 staat daarover:

"Juist het milde intellectueel eigendom-klimaat heeft tot zeer
innovatieve en concurrerende diensten geleid met lage drempels voor
toetreding tot de markt. Softwarepatenten kunnen dit hoge innovatietempo
om zeep helpen".

Overigens zijn in de management-samenvatting van dit rapport geen van
deze kritische opmerkingen terug te vinden, terwijl het onderwerp
"softwarepatenten" momenteel toch een van de meest besproken onderwerpen
in de ICT industrie is.

Om de deelnemers aan de "Looking into the future of ICT" conferentie te
waarschuwen voor de gevolgen van softwarepatenten voor het Europese
bedrijfsleven, zal de Foundation for a Free Information Infrastructure
(FFII) aanstaande woensdag van 13.30 tot 15.00 uur een demonstratie
houden op de Dam te Amsterdam (wiki.vrijschrift.nl/DemoAmsterdam).

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Demonstratie Amsterdam pagina met last-minute info:
http://wiki.vrijschrift.nl/DemoAmsterdam

Rethinking the European ICT agenda:
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=24583

Management versie zonder conclusies over softwarepatenten:
http://www.ictstrategy-eu2004.nl/pdf/SummaryENGELS.pdf

Informatie over de de "Looking into the future of ICT" conferentie:
http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=18120
http://www.ictstrategy-eu2004.nl/
http://www.ictstrategy-eu2004.nl/pdf/provisional_programme.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

Persbericht Groenen:
http://www.greens-efa.org/en/press/detail.php?id=2034&lg=de

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geinformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend@vrijschrift.nl
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante@vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter@vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in Munchen en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.