[Vrijschrift] PERSBERICHT: 29/09/04: Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam

Ante Wessels press@vrijschrift.org
Tue, 28 Sep 2004 16:06:36 +0200


PERSBERICHT FFII/Vrijschrift -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
29/09/04: Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam
==========================================================================
 
Actievoerders zullen woensdag 29 september vanaf 13:30 op de Dam
rapporten uitdelen van het ministerie van Economische Zaken, waaruit
blijkt dat softwarepatenten een bedreiging vormen voor de Europese
kenniseconomie. Dit naar aanleidig van een bijeenkomst van
EU-beleidsvoerders over de Lissabonstrategie in hotel Krasnapolsky.
Minister Brinkhorst, notoir voorstander van softwarepatenten, zal er
hetzelfde rapport voorstellen. 

Het ministerie van EZ publiceerde onlangs het rapport "Rethinking the
European ICT Agenda", dat geschreven werd door het prestigieuze
consultancybureau PricewaterhouseCoopers. Het bevat 10 aanbevelingen
om Europa om te vormen tot de meest dynamische economie ter wereld (de
Lissabonstrategie). Een daarvan is het uitsluiten van patenten op
software, wat totaal in tegenspraak is met het huidige beleid van EZ.

Om de deelnemers aan de conferentie daarop te wijzen hebben zullen
actievoerders een spandoek uitstallen met daarop de passage over
softwarepatenten uit het rapport. Daarnaast zullen ze de bezoekers via
pamfletten erop wijzen dat de Tweede Kamer Brinkhorst en Van Gennip al
eerder op de vingers tikte voor hun steun aan Europese octrooien op
software.

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van Vrijschrift, verklaart:

  Keer op keer blijkt uit onderzoek dat softwarepatenten een reeel
  gevaar vormen voor de kenniseconomie. Naast het EZ-rapport maken
  ook de Deutsche Bank en MIT-onderzoeker James Bessen gehakt van het 
  idee dat deze innovatie stimuleren. Het budget voor onderzoek & 
  ontwikkeling zakt gemiddeld met 15% na de invoering van software-
  octrooien, omwille van de juridische kosten.
  
  Met onze actie willen we duidelijk maken dat het MKB, academici,
  IT'ers en consumenten volledig achter de Lissabondoelstellingen
  staan. Maar dan moeten de beleidsvoerders ook een goed klimaat
  scheppen voor de kenniseconomie, en dat kan alleen zonder
  softwarepatenten.

Richard Stallman, legendarisch software-ontwikkelaar en vurig
voorstander van een vrij innovatieklimaat, wordt om 16:00 verwacht
voor een korte toespraak.

==========================================================================
Meer informatie
==========================================================================

* last-minute informatie en auteursrechtvrije foto's:
 http://wiki.vrijschrift.nl/DemoAmsterdam

* Rapport van PwC:
 http://www.ffii.be/pwc
 
* Teksten en studies:
 http://www.ffii.be/referenties

* Discussie in 2de Kamer:
 http://www.ffii.be/kamerdebat3
 http://www.ffii.be/kamerdebat3_verslag

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend@vrijschrift.nl
tel. +31 6 5425 6426

Ante Wessels
ante@vrijschrift.org
tel. +31 6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter@vrijschrift.nl
tel. +31 6 275 879 10 / +32 499 16 70 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://www.ffii.nl, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation 
for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit 
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking.
FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen 
gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. 
Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben 
FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke 
debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied 
van software.

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================
                   
Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.