[persbericht] Softwarepatenten: Professor Lenz laat geen spaan heel van redenatie Van Gennip

Ante Wessels ante at vrijschrift.nl
Sun Dec 19 18:23:33 CET 2004


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
19/12/2004 Softwarepatenten: Professor Lenz laat geen spaan heel van redenatie 
Van Gennip
==========================================================================

Amsterdam, 19 december 2004. Volgens Professor Lenz, een eminent
jurist gespecialiseerd in EU procedures, klopt er helemaal niets van de 
redenatie van staatsecretaris Van Gennip dat zij zich niet van stemming hoeft 
te onthouden als de softwarepatenten richtlijn als A-item op de agenda van de 
Raad van Ministers verschijnt. De staatsecretaris heeft tot nog toe altijd 
beweerd dat A-item betekent dat het een hamerstuk is. Volgens de professor 
betekent A-item daarentegen niet “zonder stemming” maar “zonder discussie”. 
Hij wijst op art 3.6 van het reglement van orde waarin sprake is van “zonder 
debat kan goedkeuren”. 

Komende dinsdag, 21 december, staat de omstreden richtlijn softwarepatenten op 
de agenda van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij. Het in mei bereikte 
politieke akkoord zou naar verwachting dan geformaliseerd worden tot een 
gemeenschappelijk standpunt. Op 18 mei stemde Nederland voor het politieke 
akkoord, waarna tumult losbrak. Voorafgaand aan het uitbrengen van de stem 
had minister Brinkhorst de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd.

Op 1 juli nam de Tweede Kamer de motie-Van Dam aan waarin zij vaststelt op het 
verkeerde been gezet te zijn. Zij vraagt de regering steun te onthouden aan 
de richtlijn. Tevens stelt zij dat de richtlijn in de versie van de Raad van 
Ministers geen waarborgen biedt tegen “uitwassen” op het gebied van 
patentering van software. Tijdens het debat vroeg Kamerlid Hessels (CDA) aan 
de staatsecretaris of zij kans zag zich bij de formele aanname te onthouden, 
“Dat is de opvatting van de Kamer, als de motie Van Dam wordt aangenomen.”. 
De staatsecretaris heeft tot nog toe volgehouden dat het voorstel slechts als 
hamerstuk terug zou komen, zij zou zich dan niet meer kunnen onthouden. 
Professor Lenz wijst haar op dit punt terecht: “If there will be no vote, how 
exactly is the proposal supposed to receive "approval without discussion" as 
stated in Article 3 Paragraph 6 as the meaning of "Part A" items? If there is 
no vote, there is no approval. "Part A" means "without discussion", not 
"without vote". And using this as an excuse for acting against the declared 
will of the Dutch Parliament is rather weird.”

Ante Wessels, woordvoerder van Vrijschrift: “Indien de minister de Kamer goed 
had geïnformeerd was er geen politiek akkoord tot stand gekomen. Gelukkig 
blijkt het wel mogelijk om deze zaak alsnog recht te zetten.”

Tijdens het Algemeen Overleg van 24 juni verklaarde minister Brinkhorst dat de 
Tweede Kamer nog volop aan bod zou komen tijdens de tweede ronde van de Raad. 
Ook deze informatie van de minister aan de Kamer blijkt niet te kloppen. In 
de tweede ronde van de Raad is het niet mogelijk amendementen in te dienen 
volgens art 251.3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

Critici van de richtlijn wijzen op de gevaren voor banen- en innovatiemotor 
MKB. De overkoepelende MKB-associatie UEA-PME, die 11 miljoen Europese 
bedrijven vertegenwoordigt, en bijna 50 miljoen werknemers, is zeer kritisch 
over het voorstel. De overkoepelende associatie CEA-PME, die 500.000 
MKB-bedrijven in Europa vertegenwoordigt, is fel tegen softwarepatenten. 
Stefan Zickgraf, secretaris-generaal van deze associatie, sprak naar 
aanleiding van de “Computer Implemented Inventions” richtlijn onlangs over de 
invoering van softwarepatenten “in vermomming”.

Van de 30.000 reeds toegekende softwarepatenten, is drie kwart in handen van 
Amerikaanse en Japanse bedrijven. Het meeste licentiegeld zal uit Europa 
stromen. De nieuwe leden van de Europese Unie, merendeels Oost-Europese 
staten, beschikken over zo goed als geen softwarepatenten.

Ante Wessels hierover: “Ze zullen deze achterstand nooit meer inlopen. Zij 
zullen nooit over een eigen softwaresector beschikken.”


==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.org
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Verklaring professor Lenz:
http://k.lenz.name/LB/archives/000968.html

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/treaties/selected/livre252.html

standpunt UEAPME:
http://www.ueapme.org/docs/pos_papers/2003/Patentability.doc

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in Mnchen en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the News mailing list