[persbericht] Nederlands voorzitterschap onder vuur over softwarepatenten

Arend Lammertink arend at vrijschrift.org
Mon Dec 20 17:36:26 CET 2004


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
20/12/04: Nederlands voorzitterschap onder vuur over softwarepatenten
==========================================================================

Brussel - De Groenen in het Europese Parlement uitten scherpe kritiek
op de handelswijze van het Nederlands voorzitterschap inzake de
omstreden richtlijn voor softwarepatenten. Men noemt de Nederlandse
handelswijze waarin de agenda tot op het laatste moment werd gewijzigd
op het randje van het toelaatbare en roept de landbouwministers op het
voorstel morgen niet in stemming te brengen.

Daniel Cohn-Bendit, vice voorzitter van de Groenen/EFA fractie in EP
bekritiseert de omstandigheden waaronder deze richtlijn toch nog op de
agenda van de Raad voor morgen gedrukt zou worden:

"Het Nederlandse voorzitterschap heeft de agenda tot op de laatste
minuut steeds weer veranderd, op een ongelooflijke manier, die aan het
illegale grenst. Het voorzitterschap schijnt tot alles bereid te zijn,
om een nieuwe stemming te vermijden en een richtlijn door de voeren,
die naar mijn mening geen gekwalificeerde meerderheid zou halen, als
de Raad vandaag nog eens zou stemmen."

De Oostenrijkse Euro-parlementarier Eva Lichtenberger verklaart:

"De wind is gedraaid, de weerstand tegen de geplande richtlijn op
softwarepatenten groeit, veel lidstaten hebben al hun positie
veranderd.

In deze situatie is het onbegrijpelijk dat de raad nog steeds probeert
de richtlijn er door te jagen. Er word weliswaar altijd gezegd, dat
rechten uit octrooien de uitvinder beschermen, maar in dit geval
worden uitsluitend de belangen van de grote multinationals behartigd.

De kleine, innovatieve bedrijeven uit de MKB sector kunnen de door
deze richtlijn te verwachten Octrooi- en Proceskosten niet opbrengen.
Daardoor werkt deze richtlijn als een belasting op innovatie. Dat is
paradoxiaal in een tijd waar de EU juist prodeert het Lissabonproces
weer op gang te brengen en van de EU de meest vooruitstrevende
kennis-maatschappij ter wereld maken. De raad moet de veranderingen
accepteren en de discussie weer opnieuw openen. Terug naar af!"

Afgelopen mei bereikte de Europese Raad voor Concurrentievermogen een
omstreden politiek akkoord over de richtlijn rond softwarepatenten. Op
18 mei stemde Nederland voor het politieke akkoord, waarna tumult
losbrak. Voorafgaand aan het uitbrengen van de stem had minister
Brinkhorst de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd.

Staatssecretaris van Gennip schreef afgelopen donderdag nog aan de
tweede kamer dat de richtlijn "procedureel klaar is om formeel als
gemeenschappelijks standpunt van de Raad te worden bevestigd. Dit zal
gebeuren in de Landbouwraad van 21 december aanstaande, waar het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad in eerste lezing als onderdeel
van een lijst van hamerstukken zonder discussie zal worden
bekrachtigd."

Vrijdagmorgen bleek dat het onderwerp desondanks toch op de agenda van
de Raad voor Milieu terecht was gekomen. Laurence Vandewalle,
medewerkster van de Groene fractie in het Europees Parlement voor de
ITRE Commissie, bevestigde dat de Belgische delegatie voor de
Raadsbijeenkomst over Milieu vrijdagavond er nog van overtuigd was dat
het wel degelijk maandag behandeld zou worden, aangezien het nog op
hun agenda stond.

Dit zou echter problematisch zijn voor staatssecretaris van Gennip --
de kamer zou het waarschijnlijk niet waarderen wederom onjuist
geïnformeerd te worden. Het ministerie van Economische Zaken
verklaarde vrijdag dat het om een fout zou gaan en dat het onderwerp
wel degelijk dinsdag aan de orde zou komen.

Op 1 juli nam de Tweede Kamer de motie-Van Dam aan waarin zij
vaststelt op het verkeerde been gezet te zijn. Zij vraagt de regering
steun te onthouden aan de richtlijn. Tevens stelt zij dat de richtlijn
in de versie van de Raad van Ministers geen waarborgen biedt tegen
uitwassen op het gebied van patentering van software. Tijdens het
debat vroeg Kamerlid Hessels (CDA) aan de staatsecretaris of zij kans
zag zich bij de formele aanname te onthouden, "Dat is de opvatting van
de Kamer, als de motie Van Dam wordt aangenomen".

De staatsecretaris heeft tot nog toe volgehouden dat het voorstel
slechts als hamerstuk terug zou komen, zij zou zich dan niet meer
kunnen onthouden. Professor Karl-Friedrich Lenz, hoogleraar Europees
recht, is het niet met haar eens. Hij vindt dat de Nederlandse
regering gewoon zou moeten luisteren naar de kamer en zich van stem
zou moeten onthouden. Dan zou het voorstel het waarschijnlijk niet
halen.

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Persbericht Groenen:
http://www.greens-efa.org/en/press/detail.php?id=2213&lg=en

Is the Dutch Presidency Violating the Council's Rules of Procedure?
http://kwiki.ffii.org/ConsRegl0412En

Professor Lenz bekritiseert de gang van zaken:
http://k.lenz.name/LB/archives/000968.html

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
ointellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the News mailing list