[persbericht] Opnieuw verkeerde informatie in dossier softwarepatenten

Ante Wessels ante at vrijschrift.nl
Fri Dec 17 16:47:17 CET 2004


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
17/12/2004 Opnieuw verkeerde informatie in dossier softwarepatenten
==========================================================================

Amsterdam, 17 december 2004. Komende maandag, 20 december, staat de omstreden 
richtlijn softwarepatenten op de agenda van de Europese Raad voor Milieu. 
Hiermee wordt de Tweede Kamer de mogelijkheid ontnomen de stemverklaring te 
bespreken die de regering toe zal voegen. De Kamer is ontevreden over de 
tekst van de stemverklaring. Gisteren, 16 december schreef staatssecretaris 
Van Gennip nog aan de Tweede Kamer dat de richtlijn op dinsdag behandeld zou 
worden. Nadat de Kamer in mei op het verkeerde been gezet werd, gebeurt dat 
nu weer. 

Het in mei bereikte politieke akkoord zal naar verwachting maandag 
geformaliseerd worden tot een gemeenschappelijk standpunt. Op 18 mei stemde 
Nederland voor het politieke akkoord, waarna tumult losbrak. Voorafgaand aan 
het uitbrengen van de stem verstrekte minister Brinkhorst de Tweede Kamer 
verkeerde informatie. 

De Nederlandse regering zal maandag voorstemmen en een stemverklaring 
toevoegen waarin ze letterlijk zegt dat huidige praktijk van het Europese 
Octrooibureau moet worden behouden. Zij meent hiermee de motie Van Dam uit te 
voeren. Enkele partijen zijn het hier niet mee eens. Zij hadden aangegeven de 
tekst te willen bespreken. Deze mogelijkheid valt nu weg.

Op 1 juli nam de Tweede Kamer de motie Van Dam aan waarin zij vaststelt op het 
verkeerde been gezet te zijn. Zij vraagt de regering steun te onthouden aan 
de richtlijn. Tevens stelt zij dat de richtlijn in de versie van de Raad van 
Ministers geen waarborgen biedt tegen “uitwassen” op het gebied van 
patentering van software. Tijdens het debat vroeg Kamerlid Hessels (CDA) aan 
de staatsecretaris of zij kans zag zich bij de formele aanname te onthouden, 
“Dat is de opvatting van de Kamer, als de motie Van Dam wordt aangenomen.”. 
De regering is niet bereid het politieke akkoord niet te bekrachtigen, zij 
wil alleen een verklaring afleggen. Het CDA neemt hier nu in weerwil van haar 
eerdere mening genoegen mee.

Ante Wessels, woordvoerder van Vrijschrift: “Indien de minister de Kamer goed 
had geïnformeerd was er geen politiek akkoord tot stand gekomen. En nu gaat 
het alweer mis. De richtlijn mist democratische legitimiteit, met moties in 
Nederland en Duitsland, en Polen wil eigenlijk ook niet. Dan zijn er nog 
landen die voorstemmen en in een verklaring laten weten bedenkingen te 
hebben.”

Critici van de richtlijn wijzen op de gevaren voor banen- en innovatiemotor 
MKB. De overkoepelende MKB associatie UEA-PME, die 11 miljoen Europese 
bedrijven vertegenwoordigt, en bijna 50 miljoen werknemers, is zeer kritisch 
over het voorstel. De overkoepelende associatie CEA-PME, die 500.000 
MKB-bedrijven in Europa vertegenwoordigt, is fel tegen softwarepatenten. 
Stefan Zickgraf, secretaris-generaal van deze associatie, sprak naar 
aanleiding van de “Computer Implemented Inventions” richtlijn onlangs over de 
invoering van softwarepatenten “in vermomming”.

Van de 30.000 reeds toegekende softwarepatenten, is ¾ in handen van 
Amerikaanse en Japanse bedrijven. Het meeste licentiegeld zal uit Europa 
stromen. De nieuwe leden van de Europese Unie, merendeels Oost-Europese 
staten, beschikken over zo goed als geen softwarepatenten.

Ante Wessels hierover: “Ze zullen deze achterstand nooit meer inlopen. Zij 
zullen nooit over een eigen softwaresector beschikken. Een moderne vorm van 
slavernij. En met minder dan 1.5% van de softwarepatenten zullen landen als 
België, Italië en Nederland het amper beter doen.”

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

agenda Raad: 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/83092.pdf

standpunt UEAPME:
http://www.ueapme.org/docs/pos_papers/2003/Patentability.doc

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in Mnchen en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.

==========================================================================

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/83092.pdf

~                             2632nd
~                           ENVIRONMENT
~                        Council meeting
~                  Brussels, 20 December 2004
~                           (+10.15)

~                    Justus Lipsius Building
~                          Press Centre
~                          ************

PUBLIC DELIBERATIONS 1
The deliberations concern the following B items (with discussion):

- - Regulation on the application of the Aarhus Convention on Access to
Information, Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters to EC institutions and bodies
= Political agreement

- - Directive on batteries and accumulators and spent batteries and
accumulators
= Political agreement

and the following A items (without discussion):

- - Adoption of a common position of the Council with a view to the
adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council
concerning the management of bathing water quality and repealing
Directive 76/160/EEC

- - Adoption of a common position of the Council with a view to the
adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on
the patentability of computer-implemented inventions

Journalists and general public can follow the debates/deliberations
(close circuit TV distribution) at the press centre in 11 languages.
More information about the News mailing list