[persbericht] Maatschappelijke organisaties en bedrijven tegen megacontract Microsoft

Jeroen Dekkers jeroen at vrijschrift.org
Sat Dec 11 15:09:45 CET 2004


PERSBERICHT Bits of Freedom / Vereniging Open-source Nederland / Vrijschrift

============================================================================
11/12/2004: Maatschappelijke organisaties en bedrijven tegen megacontract
Microsoft
============================================================================

Amsterdam - Een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven
hebben in een open brief aan Minister-president Balkenende en de Ministers
De Graaf en Brinkhorst hun bezorgdheid geuit over de exclusieve
onderhandelingen van de overheid met Microsoft over een megacontract ter
waarde van 147 miljoen euro.

De organisaties, waaronder de Consumentenbond, Internet Society Nederland,
Nederland Kennisland, Novell Nederland en de Apache Software Foundation,
reageren op perspublicaties waaruit blijkt dat de Rijksoverheid en enkele
gemeenten op het punt staan een contract af te sluiten voor 245.000
desktops en server software met Microsoft. De organisaties zetten
vraagtekens bij het ontbreken van een openbare aanbesteding voor een
dergelijk groot contract.

De organisaties maken zich zorgen over de negatieve effecten die een
dergelijk contract heeft op de softwaremarkt en het innovatieklimaat in
Nederland. Tevens is een dergelijk contract in strijd met door het Kabinet
vastgesteld beleid ten aanzien van het gebruik van open standaarden en open
source bij de overheid en het streven de overheid minder afhankelijk te
maken van een enkele software leverancier. Bovendien is Microsoft door de
Europese Commissie nu juist veroordeeld wegens de gebrekkige
interoperabiliteit van haar server software.

De Tweede Kamer heeft zich in 2002 unaniem uitgesproken voor de motie
Vendrik waarin de regering werd gevraagd concentraties in de softwaremarkt
tegen te gaan, ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector
gebruikte software aan open standaarden voldoet. De onderhandelingen met
Microsoft staan haaks op deze doelstellingen en leiden ertoe dat de komende
vijf jaar de deur op slot gaat bij de overheid ten aanzien van de
toepassing van open standaarden, vrije software en open source software.

De open brief is te vinden op http://www.bof.nl/microsoft en is als bijlage
aan dit persbericht toegevoegd.

============================================================================
Contact
============================================================================

Bits of Freedom
Maurice Wessling
maurice at bof.nl
tel. 06-54242980

Vereniging Open-source Nederland
Arjen Kamphuis
arjen at kmphs.com
tel. 06-25504249

Vrijschrift
Jeroen Dekkers
jeroen at vrijschrift.org
tel. 06-24842549

============================================================================
Bijlage: De brief
============================================================================

Amsterdam, 10 december 2004

Onderwerp: Rijksoverheid contract met Microsoft


Zeer geachte heer Balkenende, de Graaf, Brinkhorst,


De Automatiseringsgids van vrijdag 3 december meldde dat de Rijksoverheid
en enkele gemeenten een exclusief contract ter waarde van 147 miljoen euro
en een looptijd van vijf jaar willen sluiten met Microsoft. In de
totstandkoming is geen sprake van een openbare aanbesteding.

Ondergetekende organisaties maken zich zorgen over dit voornemen en willen
u wijzen op de negatieve effecten die een dergelijk contract heeft op de
softwaremarkt en het innovatieklimaat in Nederland. Tevens is een dergelijk
contract in strijd met door het Kabinet vastgesteld beleid ten aanzien van
het gebruik van open standaarden en open source bij de overheid en het
streven de overheid minder afhankelijk te maken van een enkele software
leverancier. Bovendien is Microsoft door de Europese Commissie nu juist
veroordeeld wegens de gebrekkige interoperabiliteit van haar server
software.

Op 20 november 2002 sprak de Tweede Kamer zich unaniem uit voor de motie
Vendrik waarin de Regering werd gevraagd concentraties in de softwaremarkt
tegen te gaan, ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector
gebruikte software aan open standaarden voldoet en "actief de verspreiding
en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software)
in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze
doelstellingen te formuleren".

De ministeries van BZK en EZ hebben het programma Open Standaarden en Open
Source Software (OSOSS) opgezet om overheidsorganisaties in brede zin te
stimuleren om open standaarden te gebruiken in hun ICT-toepassingen. Voorts
heeft het Programma Inkoop Taakstelling (PIT) een ICT-inkoopstrategie voor
de Rijksoverheid opgesteld waarin de volgende uitgangspunten zijn
opgenomen: waarborgen van interoperabiliteit en het vermijden en waar nodig
doorbreken van vendor lock-in.

Ondergetekende organisaties zijn van mening dat het afsluiten van een
dergelijk contract met Microsoft ertoe zal leiden dat de komende vijf jaar
de deur op slot gaat bij de Rijksoverheid ten aanzien van de toepassing van
open standaarden, vrije software en open source software. De nu gevoerde
contractonderhandelingen staan haaks op de motie Vendrik en ondermijnen de
positieve resultaten van het OSOSS programma. Bovendien worden de
zorgvuldig geformuleerde doelstellingen van het PIT hiermee gepasseerd.

Ondergetekende organisaties roepen het Kabinet op het gebruik van open
standaarden, vrije software en open source software binnen de overheid
serieus en ambitieus ter hand te nemen. Inmiddels zijn er voldoende
initiatieven binnen de overheid die aantonen dat dergelijke software vele
voordelen kan bieden op het gebied van interoperabiliteit, veiligheid en
kosten.

Naar de mening van ondergetekenden is een contract van een dergelijke
omvang geen kwestie van interne bedrijfsvoering die los kan staan van
politieke keuzes en voorgenomen beleid.

De overheid zal, om vendor lock-in te voorkomen, naar nieuwe, slimme wegen
moeten omzien om besparingen te realiseren. De ervaringen met het gebruik
van open standaarden, vrije software en open source software binnen de
overheid bieden daarvoor betere uitgangspunten dan onderhandelingen met een
monopolist. Het voorgenomen contract maakt voor de komende jaren nieuwe en
andere oplossingen onmogelijk. Dat is niet alleen ongewenst maar ook
onnodig.

Hoogachtend,

Apache Software Foundation
http://www.apache.org

Bits of Freedom
http://www.bof.nl

Burger at overheid
http://www.burger.overheid.nl

Consumentenbond
http://www.consumentenbond.nl

Dijkmat BV
http://www.dijkmat.nl

GNOME-nl
http://nl.gnome.org

Gridforum Nederland
http://www.gridforum.nl

Internet Society Nederland
http://www.isoc.nl

KDE Nederland
http://www.kde.nl

Nederland Kennisland
http://www.kennisland.nl

Nederlandse Linux Gebruikers Groep
http://www.nllgg.nl

Nederlandse UNIX User Group
http://www.nluug.nl

Nederlandstalige OpenOffice.org project
http://nl.openoffice.org

Novell Nederland
http://www.novell.nl

Open Office
http://www.openoffice.nl

Stichting NLnet
http://www.nlnet.nl

Stichting Perl Promotie Nederland
http://www.sppn.nl

Squirrel Consultancy
http://www.squirrel.nl

TOSti Tilburg
http://www.tostitilburg.nl

PerlSupport.NL
http://www.perlsupport.nl

Pronexus
http://www.pronexus.nl

Red Hat Benelux
http://www.redhat.com

Vereniging Open-source Nederland
http://www.vosn.nl

Vrijschrift
http://www.vrijschrift.nl


More information about the News mailing list