[vertaling] Lilypond 2.12 kleine correcties vertaling

Wouter Bolsterlee wbolster op gnome.org
Ma Mrt 2 17:59:33 CET 2009


Beste Martin,

2009-03-02 klockan 08:58 skrev Martin Tarenskeen:
> Een diff-bestand waarin mijn correcties te vinden zien voeg ik als 
> bijlage bij.

Diffs voor vertalingen zijn vaak lastig te verwerken, omdat mergen met
nieuwere PO templates vaak eindeloos veel conflicten oplevert. Kun je het
gehele bestand bijvoegen? Daar kunnen speciale tools beter mee overweg, voor
zover ik weet.

> P.S. Mijn eerste e-mail poging met mutt leverde 2  maal "Delivery Status 
> Notification (Failure)" op. Hopelijk heb ik nu, met Thunderbird, meer 
> succes.

Helaas, geen attachment te vinden...

    — Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 253 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20090302/b34dee38/attachment.pgp 


Meer informatie over de Vertaling maillijst