[vertaling] Bijdragen/copyrights verloren gegaan? (was: shared-mime-info-0.60 (100%) by Erwin Poeze)

Wouter Bolsterlee wbolster op gnome.org
Wo Jul 29 23:09:46 CEST 2009


2009-07-28 klockan 16:37 skrev Translation Project Robot:
>   http://translationproject.org/PO-files/nl/shared-mime-info-0.60.nl.po

Hoi Erwin,

Ik heb alweer een tijd terug tweemaal aan deze vertaling gewerkt, zoals
blijkt uit deze commits (uit po/ChangeLog):

| 2007-03-12 Christian Neumair <chris at gnome-de.org>
|  * nl.po: Updated Dutch translation by Wouter Bolsterlee (#10264).
|
| 2006-08-12 Bastien Nocera <hadess at hadess.net>
|  * nl.po: Updated Dutch translation by
|  Wouter Bolsterlee <uws at xs4all.nl>

De genoemde bug 10264 is http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=10264
waar ook mijn destijd gecommitte vertaling is te vinden:
http://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=9101

Vergeleken met
http://translationproject.org/PO-files/nl/shared-mime-info-0.60.nl.po valt
mij iets vreemds op: mijn naam en email-adres zouden in de copyright-header
van dat bestand moeten staan, maar staan het niet. Erg vreemd.

Zijn mijn wijzigingen verloren gegaan? Dat hoop ik niet, want hoewel het
alweer en tijd geleden is, heb ik daar destijds als ik het mij goed herinner
aardig wat fouten en inconsistente vertalingen uitgehaald.

(Een andere mogelijkheid is dat er onterecht copyright-headers verwijderd
zijn, wat ook een kwalijke zaak zou zijn. Laat ik echter benadrukken dat ik
NIET vermoed dat er kwade opzet in het spel is.)

Misschien dat iemand een idee heeft wat hier gebeurd is... ik ben namelijk
erg benieuwd.

  — Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 253 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20090729/fb767369/attachment.pgp>


Meer informatie over de Vertaling maillijst