[vertaling] [Xfce-nl] [4.6] Vertaling Xfconf

Reinout van Schouwen reinouts op gnome.org
Za Jan 24 15:36:55 CET 2009


Hoi Stephan,

Op zaterdag 24-01-2009 om 15:13 uur [tijdzone +0100], schreef Stephan
Arts:

> #: common/xfconf-gvaluefuncs.c:282
> msgid "true"
> msgstr "true"
> 
> #: common/xfconf-gvaluefuncs.c:283
> msgid "false"
> msgstr "false"

Ofwel deze strings moeten überhaupt niet vertaalbaar zijn, of je zou ze
moeten vertalen als "waar" en "onwaar".

> #: xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:280
> #, c-format
> msgid "Unable to create configuration directory \"%s\""
> msgstr "De configuratiemap \"%s\" kon niet gemaakt worden"

We gebruiken meestal typografische ‘enkele’ aanhalingstekens.

> msgid "Permission denied while modifying property \"%s\" on channel
> \"%s\""
> msgstr ""

Geen toegang bij het aanpassen van eigenschap ‘%s’ op kanaal ‘%s’.


> msgid "Unable to remove channel \"%s\": %s"
> msgstr "Kanaal \"%s\" kan niet verwijderd worden: %s"

Gebruik bedrijvende i.p.v. lijdende vorm: Kan kanaal ‘%s’ niet
verwijderen: %s.

> msgid "Unable to parse value of type \"%s\" from \"%s\""
> msgstr "De waarde van type \"%s\" kon niet worden herleid uit \"%s\""

idem voor de rest van dit soort lijdende-vorm meldingen: Kan de waarde
van type ‘%s’ niet herleiden uit ‘%s’.

> #: xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1365
> #, c-format
> msgid "The type attribute of <value> cannot be an array"
> msgstr "Het type instelling van <value> kan geen array zijn"

type-attribuut i.p.v. type instelling

> #: xfconfd/xfconf-backend.c:103
> #, c-format
> msgid "Property names must start with a '/' character"
> msgstr "Instellingsnamen moeten beginnen met een '/' symbool"

Waarom gebruik je instellingsnamen en niet eigenschapsnamen?

> "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9,
> '_', "
> "'-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
> msgstr ""
> "Instellingsnamen kunnen alleen de ASCII karakters A-Z, a-z, 0-9, '_',
> "
> "'-', '<' en '>', en het scheidingsteken '/' bevatten"

Ik zou zeggen 'kunnen alleen bestaan uit de ASCII-tekens (...)'.

> #: xfconfd/xfconf-backend.c:163
> #, c-format
> msgid "Channel name cannot be an empty string"
> msgstr "Kanaalnaam kan geen lege string zijn"

string -> tekenreeks

> "Kanaalnamen kunnen alleen de ASCII karakters A-Z, a-z, 0-9, '_', en

Ook hier liever tekens i.p.v. karakters

> #: xfconfd/main.c:134
> msgid ""
> "Configuration backends to use.  The first backend specified is opened
> read/"
> "write; the others, read-only."
> msgstr ""

Te gebruiken configuratie-backends. Het eerste configuratie-backend
wordt met lees/schrijfrechten geopend, de andere alleen-lezen.

> #: xfconfd/main.c:154
> msgid "Xfce Configuration Daemon"
> msgstr "Xfce Configuratiedaemon"

Xfce-configuratievoorziening

> #: xfconfd/main.c:162
> msgid "Report bugs to http://bugs.xfce.org/\n"
> msgstr "Rapporteer fouten bij http://bugs.xfce.org/\n"

Fouten kunt u melden bij...


groeten,

-- 
Reinout van Schouwen
Meer informatie over de Vertaling maillijst