[vertaling] nano op de schop

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Mon Apr 10 23:10:28 CEST 2006


Rinse de Vries schreef:
> Hallo Benno,
> vrijschrift weigert mijn mails, dus stuur ik deze even aan je
> persoonlijk:

Geen probleem. :)

> Op zondag 9 april 2006 22:12, schreef Benno Schulenberg:
> > msgid "Search for text within the editor"
> > -msgstr "Naar tekst zoeken in de editor"
> > +msgstr "Tekst zoeken"
> >
> > msgid "Replace text within the editor"
> > -msgstr "Tekst in de editor vervangen"
> > +msgstr "Tekst vervangen"
> >
> > De toevoeging "in de editor" lijkt me overbodig.
>
> De term 'tekst' wat mij betreft ook, vermits het duidelijk is dat
> het hier om het zoeken/vevangen van tekst betreft

Zeker, maar in theorie zou het om het zoeken van bestanden kunnen 
gaan.

> > msgid "Prev Page"
> > -msgstr "Vrg.pagina"
> > +msgstr "Vorig.pagina"
> >
> > msgid "Next Page"
> > -msgstr "Vlg.pagina"
> > +msgstr "Vlgnd.pagina"
> >
> > De nieuwe afkorting lijkt me iets begrijpelijker. Bij een
> > 80-koloms scherm blijft er zichtbaar "^Y Vorig.pagi" en "^V
> > Vlgnd.pagi", bij 84 kolommen een letter meer, en bij 90
> > kolommen de laatste letter ook.
>
> Misschien pagina ook afkorten?

Dat kan, maar vind ik zonde als er wel meer ruimte beschikbaar is. 
Wat wel zou kunnen: "Vorig blad", "Vlgnd blad". Wat dunkt je?

> > msgid "Move to the previous screen"
> > -msgstr "Naar vorig scherm gaan"
> > +msgstr "Pagina omhoog"
> >
> > msgid "Move to the next screen"
> > -msgstr "Naar volgend scherm gaan"
> > +msgstr "Pagina omlaag"
> >
> > Schermen associeer ik met geschiedenis, de verschillende
> > stappen van een Wizard, niet met het bladeren door een bestand.
>
> ik zou dan vorige/volgende pagina doen (ook consistent met
> bovenstaande)

Consistentie zou inderdaad mooi zijn. Maar deze twee tekstjes 
verschijnen op een hulpscherm, kunnen dus langer zijn, en mogen de 
zaak ook in iets andere bewoordingen uitleggen, als dat duidelijker 
zou zijn.

> Verder botst het gebruik van 'pagina' wel met 
> bovenstaande strings'

Klopt. Maar in het Engels botst "Next Page" met "Move to the next 
screen". Wat er mijns inziens zou moeten staan is "Next screenful" 
en "Next screenful of text", maar dat eerste is te lang voor de 10 
posities die beschibaar zijn op de hulpregel, vandaar dat ze het 
kortere "Page" gebruiken.

In het Nederlands zou "Volgend schermvol" kunnen, maar "Vorig 
schermvol" klinkt beroerd. Dan lijken me "Een schermvol 
verderscrollen" en "Een schermvol terugscrollen" beter.

> > msgid "Move to the previous line"
> > -msgstr "Naar de vorige regel gaan"
> > +msgstr "Naar de vorige regel"
> >
> > msgid "Move to the next line"
> > -msgstr "Naar de volgende regel gaan"
> > +msgstr "Naar de volgende regel"
> >
> > Het woordje "gaan" vind ik overbodig. Hetzelfde bij teken
> > voor/acheruit, woord voor/achteruit, en naar begin en eind van
> > regel. "Regel omhoog/omlaag" lijkt me hier niet goed, omdat
> > het niet om scrollen gaat, maar om cursorbeweging.
>
> ik zou het bondiger doen? vorige regel/volgende regel
> of anders 'ga naar vorige regel/ga naar volgende regel'

Hmm. Een imperatief dient toch vermeden te worden als het geen 
opdracht aan de gebruiker is? Maar "vorige regel/volgende regel" 
is te kort, er moet wel iets bij dat de beweging aanduidt, net als 
in het origineel. Het is een hulptekst, dus lengte is geen 
probleem.

> > msgid "Go To Line"
> > -msgstr "Naar regel"
> > +msgstr "Naar regel..."
> >
> > Bij 80 kolommen blijft alleen "Naar regel" zichtbaar, maar als
> > er meer ruimte is, geven die puntjes duidelijker aan dat er nog
> > iets ingevuld moet worden.
>
> ik zou 'ga naar regel' doen :)
>
> > msgid "Go To Dir"
> > -msgstr "Naar map gaan"
> > +msgstr "Naar map..."
> >
> > Idem dito.
>
> idem, 'ga naar map'
>
> > msgid "Go To Directory"
> > -msgstr "Naar map gaan"
> > +msgstr "Naar map"
> >
> > Dit verschijnt als "Naar map: _", waarna het gewenste pad
> > ingevuld kan worden.
>
> -> 'ga naar map'

Zie boven. Een imperatief vind ik hier niet kunnen.

> > msgid "Go to directory"
> > -msgstr "Naar map gaan"
> > +msgstr "Naar een op te geven map gaan"
> >
> > Dit is een hulptekstje en kan dus een stuk langer zijn.
>
> hulpteksten doe ik altijd imperatief: 'ga naar een opgegeven map'

Nou breekt m'n klomp. :) Was jij het niet die me aanraadde 
infinitieven te gebruiken bij het beschrijven van wat 
commandoregelopties doen? Wat ik ter harte genomen heb.

> > msgid "Go to line and column number"
> > -msgstr "Naar regelnummer en kolomnummer gaan"
> > +msgstr "Naar op te geven regelnummer en kolomnummer gaan"
>
> -> 'ga naar opgegeven regel- en kolomnummer'
>
> > msgid "enable/disable"
> > -msgstr "aanzetten/uitzetten"
> > +msgstr "aan/uitzetten"
>
> 'aan-/uitzetten'?

Dat is inderdaad beter.

> > msgid "Use regular expressions"
> > -msgstr "Reguliere expressies gebruiken"
> > +msgstr "Gebruik van reguliere expressies aan/uitzetten"
>
> -> evt 'van' weglaten

Zou kunnen, maar het verhindert dat "Gebruik" als imperatief opgevat 
wordt.

> > msgid "To Files"
> > -msgstr "Naar bestanden"
> > +msgstr "Bestandenlijst tonen"
> >
> > msgid "Go to file browser"
> > -msgstr "Naar bestandsbrowser gaan"
> > +msgstr "Bestandenlijst tonen"
>
> -> is er geen onderscheid tussen beide strings nodig?

Ehm, nee. Het eerste is een hulpregeltekst, maar er zijn meer dan 
20 posities beschikbaar; maar zelfs als bij een smaller scherm 
"tonen" weg zou vallen blijft het begrijpbaar. De tweede is de 
tekst die op een hulpscherm verschijnt en kan dus wat langer zijn, 
maar ik weet er niks aan toe te voegen dat het duidelijker maakt.

> > msgid "Edit the previous search/replace strings"
> > -msgstr "De voorgaande zoekteksten bewerken"
> > +msgstr "Voorgaande zoekteksten oproepen"
>
> -> vorige zoekteksten bewerken

"Vorige" zou inderdaad kunnen, maar "bewerken" vind ik minder goed 
dan "oproepen", want de opgeroepen teksten _hoeven_ niet bewerkt te 
worden.

> > msgid "Use of more space for editing"
> > -msgstr "Meer ruimte voor bewerkingen"
> > +msgstr "Beetje groter editvenster"
>
> 'bewerkvenster/editorvenster vergroten'

Er moet inderdaad een werkwoord in: "Bewerkingsvenster een beetje 
vergroten" heb ik ervan gemaakt (het gaat maar om 1 regel).

> -> is 'venster' hier een goede benaming?

Het gaat om het deel van het scherm dat voor het tonen van de te 
bewerken tekst wordt gebruikt: het hele scherm behalve de eerste 
twee en laatste drie regels. Een betere term dan "venster" kan ik 
hier niet voor vinden. "Ruimte" zou ook op geheugenruimte kunnen 
slaan.

> > msgid "Go To Text"
> > -msgstr "Naar tekst gaan"
> > +msgstr "Tekst zoeken"
>
> -> ga naar tekst

Maar het gaat hier om precies hetzelfde als de normale ^W, en dat is 
"Tekst zoeken". Het origineel vind ik verwarrend.

> > msgid "Don't show help window"
> > -msgstr "Geen hulpvenster tonen"
> > +msgstr "Niet de twee hulpregels tonen"
>
> -> geen hulpteksten tonen
> (ivm consistentie met deze:
> msgid "Invoke the help menu"
> -msgstr "Hulpmenu oproepen"
> +msgstr "Deze hulptekst tonen")

Ehm, nee. Hulpteksten nemen het volle scherm in beslag en kunnen 
vrij lang van stof zijn. Hulpregels zijn de onderste twee regels 
van het scherm en duiden heel kort (in 10 of 16 of 23 lettertekens) 
de functie van een aantal toetscombinaties aan.

> > msgid "FullJstify"
> > -msgstr "VolUitlijn"
> > +msgstr "Uitlijnen"
>
> -> uitvullen/blokuitlijning?

"Uitvullen", dat is het woord!

Bedankt, Rinse, voor de correcties en suggesties.

BennoMore information about the Vertaling mailing list