[vertaling] deze week nieuwe versie van grep

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Sun Oct 31 21:10:55 CET 2004


Hallo,

Waarschijnlijk komt er deze week een provisorische nieuwe versie van 
grep uit, grep-2.5.1a.  Zonet heb ik een patch met geactualiseerde 
Nederlandse vertalingen van de message-strings naar de maintainer 
van grep gestuurd, maar ik zie nu op die Montrealse stek dat jullie 
de Nerderlandse vertalingen coördineren.  Als iemand op- of 
aanmerkingen heeft op de bijgevoegde veranderingen, dan hoor ik dat 
graag.

Met vriendelijke groet,

Benno
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: grep-nl.patch
Type: text/x-diff
Size: 22015 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.nl//pipermail/vertaling/attachments/20041031/78fd47fe/grep-nl.bin


More information about the Vertaling mailing list