[vertaling] psmisc wil niet verstaanbaar praten

Benno Schulenberg benno at nietvergeten.nl
Sun Dec 26 13:57:17 CET 2004


Hallo vertalers,

Met het testen van de vertaling van PSmisc heb ik een moeilijkheid: 
de vertalingen van de hulpteksten van killall en pstree komen er 
niet uit, terwijl die van fuser wel in het Nederlands verschijnen.

Ik doe steeds het volgende:

tar -xzf ~/psmisc-21.5.tar.gz
cd psmisc-21.5/
cp ~/psmisc-21.5.nl.po po/nl.po
sed -i "s/it pt/it nl pt/" configure
./configure
touch po/psmisc.pot
make
cp po/nl.gmo /usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/psmisc.mo

(Het laatste commando als root.)

Daarna probeer ik:

export LANG=nl_NL
src/fuser --help
src/killall --help
src/pstree --help

Hiervan toont alleen fuser z'n hulptekst in het Nederlands. En die 
tekst verandert ook als ik ~/psmisc-21.5.nl.po verander en de 
bovenstaande procedure opnieuw doorloop. Maar killall en pstree 
blijven hun hulptekst in het Engels tonen. Als ik po/nl.gmo bekijk 
met behulp van 'xxd po/nl.gmo | less', dan zie ik dat de teksten en 
vertalingen van killall daar helemaal niet in voorkomen, en de 
teksten en vertalingen van pstree in een iets andere volgorde.

Doe ik iets verkeerd? Of ontbreekt er iets aan PSmisc?

Met vriendelijke groet,

Benno
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: psmisc-21.5.nl.po.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 3234 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20041226/99232e1f/psmisc-21.5.nl.po.bin


More information about the Vertaling mailing list