[GNOME2 Deep freeze] Oproep aan alle vertalers.

Vincent van Adrighem vertaling@nl.linux.org
Tue, 12 Mar 2002 00:01:14 +0100


Op Mon, 11 Mar 2002 23:48:46 +0100 schreef "Branko Collin" <collin@xs4all.nl>:

> > GIMP is een onderdeel van GNOME in zoverre dat het een integraal
> > onderdeel is van de GNOME desktop. Het is ook los te gebruiken en is
> > eerder ontstaan dan de rest van GNOME (zelfs eerder dan GTK+). Verder
> > is het een belangrijk pakket wat toch ook voor het gezicht van GNOME
> > bepalend is (net als Evolution en Abiword). Daarom staat het vermeld
> > op de statuspagina.
> 
> OK, dat was wel wat ik vermoedde. Wij GIMP-ers zijn hier een beetje 
> gevoelig voor, omdat GIMP vroeger veel beeldbepalender was voor de 
> vrije-softwarebeweging dan tegenwoordig. :-}

GIMP is nog steeds _het_ grafische wonder in de X-wereld. De polarisatie van de toolkitwereld heeft er alleen voor gezorgd dat GIMP veel directer aan GNOME gekoppeld zit. Of dat jammer is laat ik aan anderen over om te bepalen.

> > De HEAD branch is inderdaad niet direct bedoeld voor de
> > eindgebruikers. Echter is het wel de bedoeling deze over een tijdje te
> > stabiliseren en uit te brengen. Dat is met andere pakketten ook het
> > geval. De ontwikkeling van GNOME2 is nog niet afgelopen. Pas wanneer
> > de release voor de deur staat wordt deze afgesplitst om dan de
> > stabiele versie stabiel te houden en met HEAD weer verder te gaan met
> > nieuwe ideeen. Gimp HEAD was "vroeger" toch ook wat nu GIMP 1.2 is
> > geworden. EN de beta2 van GNOME2 is bijna volledig uit HEAD-cvs
> > getrokken. Het gaat hier dus wel degelijk om de GNOME2 uitgave. Tegen
> > de tijd dat het ook daadwerkelijk uitkomt zal er wel afgesplitst
> > worden.
> 
> Ik weet niet wanneer GNOME 2.0 uit gaat komen, maar dat moet nog wel 
> een heeeeele tijd duren als dat na het uitkomen van de volgende 
> stabiele GIMP-versie (1.4.0) moet zijn.
> 
> GIMP 1.2.x is nu bijna helemaal in het Nederlands vertaald, op de 
> gimp-perl-strings na. Als iemand zich daar mee bezig wil houden, be 
> my guest: ik wil nu namelijk eerst de bestaande vertaling ga 
> opschonen. Wel verzoek ik vertalers voor gimp-perl stable hun werk 
> met mij te coordineren, zodat de strings binnen de rest van de GIMP 
> passen.
> 
> > Een probleem is wel GIMP. Die volgt (omdat het een zelfstandig
> > programma is) niet het GNOME schema. Echter, de strings zullen niet zo
> > veel veranderen dat het geen zin heeft om hier aan mee te werken.
> 
> Er wordt nu flink in de structuur van de GIMP gehakt. Wellicht dat de 
> strings niet zo veel zullen veranderen, maar wel de bestanden waar ze 
> deel van uit maken. We zullen zien in hoeverre msgmerge dat aankan.
> 
> > Ik hoop dat ik hiermee mijn bedoelingen heb duidelijk gemaakt. Het is
> > nooit mijn bedoeling geweest om mensen te misleiden.
> 
> Dat was mijn suggestie ook niet. Het viel me alleen op dat er iets 
> vreemds aan de hand was met een pakket dat ik vertaal, en vroeg me af 
> hoe dat dan met de overige pakketten zat. 
> 
> > Ook wil ik even melden dat ik geen antwoord heb gegeven op de reacties
> > van anderen hier. 
> 
> Hm? Ik heb op vertaling@nl.linux.org de laatste dagen alleen 
> berichten van de TP-bot gezien.

De reden voor de stilte is dat de vertalers direct contact met mij hebben gezocht. Vandaar.

Groetjes,
Vincent
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/